En medarbetare har sagts upp och en annan, chefen, har sagt upp sig. Samtidigt minskas ansvarsområdet. Enligt chefen Peter Hugosson, som utrett frågan, och ordföranden Mårten Ewertson är det flera uppgifter som inte ingår i rådets ägardirektiv. Däribland den redaktionella verksamheten med bland annat publikationerna ”Här” och ”Framme”. Inte heller frågor om turism, kultur, föreningsliv och integration samt skolfrågor som inte har direkt koppling till näringslivet ingår.

Centrum- och boendeutvecklingsfrågor hör hemma på kommunen, anser man. Den tjänst som nu har avvecklats på näringslivsrådet hade fokus på just ”handel och centrumutveckling”.

Kenth Williamsson konstaterar att förändringarna ligger i linje med 5-klöverns program.

— Jag har aldrig tidigare upplevt att det finns så mycket oro från olika håll inom näringslivet. Hur vill man egentligen hantera näringslivsfrågor, säger han.

Annons

Två företag, AQ Enclosure och Mastec, har valt att lämna näringslivsrådet. Det var viktiga medlemmar, menar Kenth, som båda jobbade aktivt för kommunens utveckling. AQ sitter exempelvis med i projektgruppen för teknikcollege.

— Tidigare var det ett stort intresse och förståelse för vikten av kompetensförsörjning till industrin. Näringslivsrådet, skolan, arbetsförmedling, kommun med flera, samarbetade och hade en gemensam vision – allt detta är borta idag och det har blivit mycket snack och lite verkstad, säger Mats Carlsson på Mastec.

Inte för handlare

Mats Carlsson kan tänka sig att återvända om den nu valda inriktningen ändras.

— Den nya inriktningen gynnar inte oss handlare – eller andra företag som inte är med; tjänsteföretag, handelsföretag, städfirmor, entreprenadföretag med flera. Varför är det bara den traditionella industrin som ska få hjälp, undrar Jörgen Johansson på Elagenten i Skillingaryd, som sitter i näringslivsrådets handelsutskott.

Han anser att näringlivsrådet, med handelssatsningen ”Vår lilla stad” var någonting bra på spåret. Den gav en bra samarbete mellan föreningar, industri och handlare.

— Samtidigt vill jag inte stänga några dörrar. Det är turbulent just nu och vi vet inte var det kommer att sluta.

Kan inte handelsfrågor drivas utanför rådet?

— I dag finns det en intresseförening i Skillingaryd och en köpmannaförening i Vaggeryd. Kanske det är dags att enas i en gemensam förening och driva ”Vår lilla stad” där, säger Jörgen.