Socialdemokraterna och Miljöpartiet har lagt fram ett förslag i nämnden arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA) som går ut på att Region Jönköpings län skapar ett spelkulturinstitut.

Annons

De båda partierna menar att det redan finns en stark koppling till spelkulturen i regionen genom bland annat den årligt förekommande datorspelsfestivalen Dreamhack i Jönköping, starka rollspelsföreningar samt satsningar på e-sport och gamification.

Men det anses saknas en samlande kraft som kan skapa nätverk och ta tillvara på den kraft och vilja som finns inom området. Socialdemokraterna och Miljöpartiet refererar till uppgifter från Statens medieråd som visar att 90 procent av alla barn i åldern 9-12 år spelar datorspel och att det här finns en potential för framtiden.

"Modern kulturpolitik"

I förslaget till ANA framförs att:

"Genom att skapa ett spelkulturinstitut som fokuserar på en grundläggande spelkulturell bredd och konstnärlig verkshöjd inom spelkulturområdet kommer regionen att profilera sig med en modern kulturpolitik och en näringspolitik som förstår till att stimulera nya och innovativa marknader."

I skrivelsen står vidare:

"Att marknadskrafter dominerar utbudet kan leda till att våra barn och ungdomar får ett utbud som är dominerat av vad som är säljbart. Spelkulturen har ju en del problem i vissa yttringar med exempelvis jämställdhet och där behövs det mer kunskap och en auktoritet som kan föra debatten baserad på fakta."