Det handlar om en gräsmatta vid Floragatan–Västermogatan. Bo Bra i Värnamo vill köpa loss en del av grönområdet för att bygga bostäder. Siffran som har nämnts är 25 bostäder.

Meningarna går dock minst sagt isär. Först sa en oenig samhällsbyggnadsnämnd ja till att ändra gällande plan för att möjliggöra bostadsbyggande. Miljöpartiet och Sverigedemokraterna reserverade sig.

När det blev dags att ta ställning till föreslaget markanvisningsavtal mellan kommunen och Sweden Sports Car (som drivs av samma personer som ligger bakom Bo Bra i Värnamo AB) sa dock nämnden oenigt nej. Socialdemokraterna gjorde nu gemensam sak med MP och SD.

SD splittrat

I kommunstyrelsen svängde det sedan över till ett ja. SD-ledamoten tyckte nämligen inte likadant som partikamraten i samhällsbyggnadsnämnden.

Även i kommunfullmäktige blev det ja till att sälja marken till Sweden Sports Car.

På onsdagen svängde det igen. Nämnden skulle ta ställning till om förslaget till ny detaljplan skulle skickas ut på samråd, vilket krävs för att den ska kunna antas, och då blev det återigen nej. Tre S-ledamöter samt vardera en från MP och SD var en mer än alliansens fyra.

Annons

Bara som reservmark

– Vi vill inte bygga där nu och vi vill aldrig ha bostäder där. Vi vill ha grönområdet som reservmark ifall det i framtiden skulle behöva byggas en förskola i området, säger Bo Svedberg (S), en av tre socialdemokrater i samhällsbyggnadsnämnden.

Socialdemokraterna menar att förtätningen av centrum har kommit långt och att det nu är läge att dra i bromsen. Innan man beslutar om fler byggen vill partiet först ha stadsbyggnadsvisionen och grönstrukturplanen klar.

– Vi kan inte ta bort alla grönområden. Vi behöver dem som lungor och barnen måste ha nånstans där de kan leka och springa fritt, säger Bo Svedberg.

Läs mer: Grannar tar strid mot bostäder

Demokrati

Att säga nej till att skicka ut ett förslag på samråd är ovanligt, men Bo Svedberg tycker inte att det är konstigt alls i det här fallet.

– Vi har hela tiden varit emot att sälja marken för byggande av bostäder och därför vill vi inte skicka ut förslaget på samråd. Vi har den demokratiska möjligheten att även i det här läget säga vad vi tycker och sen kan vi bara konstatera att MP och SD tycker som vi.

Omyndigförklaring

Frågan kommer återigen att tas upp i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Ett nytt ja till bostadsbyggandet i Karlsdal där skulle enligt Bo Svedberg vara mycket anmärkningsvärt.

– Att på nytt köra över vad man har beslutat i nämnden skulle nästan vara som att omyndigförklara sina partikamrater, säger han.