Socialdemokraterna har i en motion föreslagit ett avgiftsfritt ungdomskort för barn och ungdomar mellan 6 och 19 år. Enligt motionen skulle kortet gälla all kollektivtrafik - såväl linje- och närtrafik som stadstrafik.

- Det var så vi skrev men det är inte säkert att det skulle se ut exakt så, men det vi tycker är viktigt är att kommunen tar den här frågan på allvar och utreder hur ett ungdomskort skulle kunna se ut och vad det finns för statligt stöd att söka, säger Anette Myrvold (S), en av fem socialdemokrater i kommunstyrelsen.

"Alldeles för enkelt"

S ville remittera motionen till kommunstyrelsen just för att få i gång en utredning. I stället skickades förslaget vidare till budgetberedningen.

- Att skicka motionen till budgetberedningen är alldeles för enkelt. Känslan är att man då bara konstaterar att det blir en kostnad. Vi har haft det här förslaget uppe i många år och vi vill ha en utredning.

Enligt Anette Myrvold skulle kostnaden kunna ge mycket tillbaka.

"Lika lätt för alla"

Annons

Hon hänvisar bland annat till Sommarpasset där tre av fyra aktiviteter ligger i Värnamo stad (den fjärde i Forsheda). Förra året utnyttjades bara 8 procent av alla möjliga gratistillfällen.

- Det ska vara lika lätt för alla barn att ta del av fritidsaktiviteter och de som bor i ytterområdena ska inte bara vara hänvisade till det som man kan göra där, säger Anette Myrvold och tillägger att långtifrån alla barn och ungdomar har föräldrar som har bil och tid att skjutsa.

Hälsosamt och hållbart

Anette Myrvold lyfter också fram det faktum att många barn och ungdomar i dag rör på sig alldeles för lite.

- Om det blir lättare att ta sig till aktiviteter så kan ju det bidra till att man blir mer aktiva.

S menar också att ett gratis ungdomskort skulle bidra till bygget av ett hållbart samhälle.

- Vi vill ju öka kollektivtrafiken och det gör man lättast genom att göra barn och ungdomar vana vid att använda kollektivtrafiken, säger Anette Myrvold och tillägger:

- Det finns andra kommuner som har infört sånt här och vad jag har kunnat läsa mig till har det varit väldigt uppskattat. På en del håll har man infört det på försök under en viss period. Det tycker jag vi kan göra i Värnamo också.