Försvarsmakten misstänker att främmande makt spionerade på de stora militärövningar som hölls på Hagshults flygbas och Skillingaryds skjutfält nyligen.

Hotet mot Sverige ökar

När Säpo i mars 2016 presenterade sin årsrapport för 2015 framgick det att terrorhotet är..

Hotet mot Sverige ökar

När Säpo i mars 2016 presenterade sin årsrapport för 2015 framgick det att terrorhotet är allvarligast på kort sikt, men att Ryssland bekymrar Säpo mest i ett längre perspektiv.

Ryssland har en hög underrättelsenärvaro och spionerar på svensk politik, ekonomi, teknik och vetenskap.

Man sprider falsk information och propaganda till Sverige. Ryssland vill manipulera och splittra Sverige och påverka demokratiska beslut som tas här, enligt Säpos analys.

Både beslutsfattare och allmänhet är måltavlor för ryska aktioner, anser Säpo.

Nättroll är aktiva på svenska sociala medier för att påverka vår verklighetsuppfattning.

Personer reser till Sverige för att vara med i konferenser riktade mot Sveriges samarbete med Nato och ryska marinen försöker påverka kabeldragningen mellan Sverige och Litauen i Östersjön, enligt Wilhelm Unge, chefsanalytiker vid kontraspionaget.

En tredjedel av Rysslands diplomater är spioner enligt Säpo och en anställd vid landets ambassad utvisades 2015.

Källa: Sydsvenska Dagbladet, Säpo

Man har sett utländska fordon i anslutning till övningarna och man tror att de var där för att inhämta underrättelser och kartlägga.

De här uppgifterna kommer inte som någon överraskning för Lars Nicander, född och uppvuxen i Värnamo, och chef för Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier vid Försvarshögskolan.

Han hänvisar till Säkerhetspolisens, Säpos, årsrapport där man pekar på att Ryssland fortfarande är det land som spionerar mest på Sverige. Ryssland kartlägger civil och militär infrastruktur i Sverige.

Skydda landet vid krig

Man vill ha hemlig information som Sverige behöver för att kunna skydda landet om det till exempel blir krig.

Det kan ha varit det man var ute efter vid de stora övningarna på Hagshults flygbas och Skillingaryds skjutfält för en tid sedan.

Säpo: Så värvas en agent

En person som värvas till att arbeta för ett annat land kallas agent. Agenten ska samla info..

Säpo: Så värvas en agent

En person som värvas till att arbeta för ett annat land kallas agent. Agenten ska samla information om svenska för­hållanden och delge den till sin uppdrags­ givare.

Högsta prioritet för en utsänd underrättelse­ officer är att värva agenter som kan leverera information.

Möjliga agenter bearbetas systematiskt i en process som man kan dela upp i sex steg:

1) Analys: Värvningsprocessen börjar med en analys av vilken information som den utländska underrättelsetjänsten behöver.

2) Målsökning: Denna analys utgör grunden för målsökningsfasen, då en underrättelseofficer får i uppdrag att hitta en person som kan dela med sig av den efterfrågade informationen.

3) Studie: Personen som underrättelse­ officeren bedömer har tillgång till rätt information kartläggs sedan i en studiefas. Uppgifter om personliga egenskaper, svagheter, ekonomi och familjesituation ligger till grund för en bedömning av möjligheterna att få personen att arbeta för ett annat land.

4) Närmande: Om underrättelseofficeren anser att den utvalda personen är lämplig söker han eller hon kontakt i en närmandefas. Närmandet sker på ett sätt som ska uppfattas som spontant och slumpmässigt, men i själva verket sker kontakten mycket välplanerat utifrån de uppgifter som framkommit i studiefasen.

5) Vänskap: Om det första mötet blir lyckat inleder underrättelseofficeren en relation med den tilltänkta agenten i en vänskapsfas. Den utvalda personen utsätts för en charmoffensiv och får också oskyldiga uppdrag för att testa relationen, exempelvis genom att han eller hon blir ombedd att lämna över dokument som inte är hemliga. Personen vänjs också vid att ta emot gåvor av olika slag. Vaksamheten och omdömet bryts ner hos den utvalda personen, ibland under flera års tid.

6) Värvning: Slutligen ställer underrättelse­officeren den tilltänkta agenten inför frågan att lämna ut hemlig eller känslig information . Värvningsfasen är det svåraste ögonblicket.

Källa: Säpos årsbok för 2015

– De tittar på hur det går till i de militära övningarna, man lyssnar på signaler och ser hur svensk militär använder sina plan. Det gör man för att veta hur man ska slå ut våra flygbaser vid ett krig, förklarar Lars Nicander.

Det kan verka märkligt att man har använt utländska fordon vid spionaget mot militärövningarna i Hagshult och Skillingaryd.

Men att inte försöka dölja sin identitet är något Lars Nicander känner igen från kalla krigets dagar.

Vill skrämmas

Det är en form av psykologisk krigföring.

- Under kalla kriget körde exempelvis sovjetregistrerade TIR-bilar fram till känsliga anläggningar fullt synlig från en lokal hemvärnschefs bostad och visade upp sig. Polska tavelförsäljare, som egentligen var studenter, fick i uppdrag att gå hem till officerare och ställa frågor om de hade en viktig militär befattning.

- Det finns en funktion med det. Detta kan lika mycket vara en form av psykologisk krigföring där man vill skrämmas och sätta fingret i magen på oss. "Ni ska veta att vi vet att ni vet att vi är här", men då är det viktigt att vi inte låter oss skrämmas, berättar Lars Nicander.

Spelar på nationalism

Ryssland använder sig av svenska medborgare och personer som vistas här för att spionera i Sverige eller för att underblåsa oro via media.

- Ryssland spelar numera på nationalism istället för ideologi. Man använder sig idag över hela Europa mer av högerextrema nationalister än vänsterextrema som är emot Nato och USA, berättar Lars Nicander och fortsätter:

- Tidigare ordföranden i SD:s ungdomsförbund SDU som blev utesluten, William Hahne, sa att han hellre såg Vladimir Putin på besök i Stockholm än Barack Obama. Svenska motståndsrörelsen har fått pengar från ryska organisationer och man bjöd in en notorisk rysk "frihetskämpe" som utbildade ryska soldater för verksamhet i östra Ukraina.

SD