Förra året muddrade man i Lagans mynning vid Osudden. Sanden som togs bort från botten hamnade sedan i två högar längst ut på udden dit hundägarna är hänvisade när de vill att hundarna ska få bada.

Annons

Inför badsäsongen i år har sanden spridits ut på hundbadplatsen, man har jämnat ut nivåerna och den tidigare gräsbevuxna ytan består nu huvudsakligen av sand. Tanken är också att det ska bli en grillplats längst ut på udden.

– Det är ju bra att det är lättare att ta sig ner till vattnet, tycker en hundägare.

Glas och andra föremål

Alla är dock inte nöjda, utan flera har hört av sig till tekniska kontoret med klagomål. För det som inte är så bra är att det visat sig att sjösanden innehåller glas samt en hel del andra saker som hamnat på sjöns botten, bland annat något rostigt som kan ha suttit på en båt och ett roder. Tekniska kontoret har satt upp en informationsskylt där man förklarar det inträffade och varför man valt att lägga ut konstgräs så att man kan gå ner till sjön utan att oroa sig för att trampa på glas.

Informationsskylt borta

Man uppmanar också hundägarna att vara uppmärksamma på glasbitar i sanden och att plocka upp om man hittar glas. Dessvärre har dock informationsskylten försvunnit under de senaste dagarna men man planerar för att ta fram en ny. När det kan ske så här i semestertider är dock oklart.

Tidningen har sökt ansvariga men det är, som sagt, semestertider.