I samband med starten varnas för brunt vatten. Det är just detta manganhaltiga vatten som var en av anledningarna till att bygga det nya vattenverket. Orsaken till störningen är att mangan och järn från det ”orenade” vattnet redan finns i ledningarna och kan frigöras i samband med att vattentrycket förändras under dagen.

På kommunens hemsida meddelas att trycket i vattenledningen kommer att sjunka under omkopplingen, när de gamla pumparna stängs av och i väntan på att de nya kommit igång.

Nya vattenverket i Vaggeryd invigdes den 13 december. Under tisdagen kommer vattentrycket att sjunka när det gamla kopplas bort och innan det nya har hunnit ta över.
Foto: Gunnar Hoglund

Vattnet kommer ändå att flöda tack vare självfall och tryck från vattentornet. Detta gäller främst för boende i exempelvis Torsbo och Västra strand som ligger längst bort. Missfärgningarna kan dock komma att slå till lite här och var i nätet.

Vattnet går att dricka även om det är svagt brunaktigt. Däremot avrådes från att tvätta vittvätt under tisdagen, eller att kontrollera vattnet dessförinnan. Om vattnet är brunt på kvällen – spola i cirka en kvart tills det är klart.