Torsboområdet har hittills varit ett av de mest utsatta områdena i Vaggeryd vad gäller brunt vatten. När tekniska kontoret nu skickar ut lappar och varnar på hemsidan kan det vara för sista gången.

Det är nämligen de nya ledningarna till vattenverket som är under uppförande i området som ska provtryckas. Det innebär att brandposter används för att cirkulera vattnet. Därifrån kan det komma bruna utfällningar av mangan. Det är inte farligt, men ser inte så trevligt ut.

Just problemet med mangan, från vattentäkten och i rören, är en av anledningarna till att det nya vattenverket byggs.

Läs mer: Därför byggs nya vattenverket

I informationen till de boende sägs att de ska spola kallvatten länge i husets första kran om vattnet blivit brunt.

— Förstakranen är den som sitter närmast vattenmätaren, informerar man från tekniska kontoret.