LÄS MER: Lista: Här är alla byggfelen som drabbat Gummifabriken

På uppdrag av Värnamo Stadshus AB, vilket är ett holdingbolag för samtliga bolag som ägs av Värnamo kommun, har revisionsbolaget PwC undersökt hanteringen av etapp 2 av ombyggnationen av Gummifabriken, från det att avtalet skrevs med Tage & Söner i februari 2015 och tills det att avtalet bröts i oktober 2017.

PwC, som är de kommunala bolagens upphandlade revisionsbolag, konstaterar i rapporten att VKIAB:s styrelse har fattat de beslut som har krävts av dem. Enda kritiken riktas mot hur man ingick tilläggsavtalet i maj 2017. Det skrevs endast under av Michael Andersson, ordförande i VKIAB. Enligt PwC ursäktas dock VKIAB i det här fallet av att en enig styrelse stod bakom beslutet att ingå tilläggsavtalet.

Även Värnamo Stadshus AB:s hantering får godkänt av revisionsföretaget. Deras uppgift var att sköta avrapporteringen till styrelserna i respektive bolag, men även till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. PwC konstaterar i sin rapport att man skött den detaljen kontinuerligt.

I PwC:s uppdrag gick även att granska VKIAB:s dokumentation av etapp 2. Den delen har man inte kunnat färdigställa eftersom VKIAB fortfarande håller på att sammanställa handlingarna.

Annons

LÄS MER: Miljonkraven ökar vecka för vecka