Det handlar om fastigheterna Läkaren 2 och Läkaren 4 vid Doktorsgatan och Gränsgatan. På Läkaren 2 bedriver Statens Institutionsstyrelse (Sis) missbruksvård i Fortunagården. På Läkaren 4 – som omfattar sex enplanshus – har Region Jönköpings län verksamhet (rehab och habilitering) i fyra hus. Värnamo kommun hyr ett hus för en gruppbostad medan ett hus står oanvänt.

Specialfastigheter AB

Specialfastigheter AB äger fastigheter motsvarande ett värde av cirka 23 miljarder kronor (2..

Specialfastigheter AB

Specialfastigheter AB äger fastigheter motsvarande ett värde av cirka 23 miljarder kronor (2016).

Den totala lokalytan uppgår till drygt 1,1 miljoner kvadratmeter.

Bland hyresgästerna finns Kriminalvården, Sis, Polisen, Försvarsmakten och Försvarets materielverk.

Källa: Specialfastigheter AB

Redan 2013 började regionen förbereda en försäljning. Fastigheterna bedöms inte ha en strategisk betydelse för regionen och dessutom tror man att man på sikt kommer att flytta den egna verksamheten någon annanstans. På tisdagen tog regionfullmäktige beslutet att sälja Läkaren 2 och 4.

Köparen är ingen överraskning. Specialfastigheter AB är ett statligt fastighetsbolag som äger merparten av de lokaler som exempelvis Sis nyttjar i landet. Därmed har man, enligt regionfullmäktige, redan hög kompetens vad gäller säkerhetsklassade byggnader.

För Fortunagårdens del innebär fastighetsaffären, enligt regionfullmäktige, ett steg mot en tillbyggnation.

Enligt förslaget till köpekontrakt kommer fastigheterna formellt att byta ägare den 1 februari nästa år.