Trafikolyckorna på E4 ökade kraftigt i samtliga Smålandskommuner under åren 2007-2010. Men efter att flera åtgärder har satts in, med bland annat mitträcken och nya trafiklösningar vid A6-området i Jönköping har olyckorna återigen börjat minska. Förra året inträffade det totalt sex olyckor med personskador på E4 i Värnamo kommun. Det är den lägsta siffran sedan 2011. För Vaggeryd med sina tre olyckor är det den lägsta siffran sedan mätningarna infördes. Allt enligt den statistik som polisen har rapporterat in i Transportstyrelsens databas, Strada.

Stort bortfall

213 olyckor sedan 2003

Sedan 2003 har det inträffat 213 trafikolyckor med personskador på E4 i Vaggeryds- och Värnamo ..

213 olyckor sedan 2003

Sedan 2003 har det inträffat 213 trafikolyckor med personskador på E4 i Vaggeryds- och Värnamo kommun.

Vaggeryd Värnamo

2003 8 4

2004 7 9

2005 11 9

2006 14 10

2007 17 12

2008 10 11

2009 11 5

2010 6 8

2011 10 5

2012 12 9

2013 8 8

2014 3 6

Totalt 117 96

Om det har skett en verklig minskning är däremot svårare att kartlägga. På grund av polisens strul med inrapporteringssystemet Pust räknar Transportstyrelsen med ett stort procentuellt bortfall i statistiken. Minskningen av antalet trafikolyckor var nämligen så stor över hela landet förra året att trafikhöjande åtgärder inte kan ses som den enda förklaringen bakom minskningen. Enligt Transportstyrelsen kan statistiktappet vara så stort som 20-25 procent i riket. Det gör bland annat att det är svårt att se i statistiken om trafikolyckorna med personskador har ökat efter att vajerräcket sattes upp.

Endast personskador

Under tidsperioden från 2003 och framåt var 2007 det mest olycksdrabbade året. Då inrapporterades tolv trafikolyckor på europavägen genom Värnamo kommun.

E4