Av tradition är räddningstjänsten en väldigt mansdominerad arbetsplats. Det börjar på sina håll luckras upp en del medan det på andra ställen inte finns en endaste kvinna i utryckande tjänst. Räddningstjänsten Gislaved/Gnosjö har 25 anställda i uttryckande tjänst i heltidsstyrkan. Fyra av dessa är kvinnor vilket är 16 procent.

– Det är en förhållandevis hög siffra nationellt sett, säger räddningschefen Johan Nilsson.

Blandning av personer

Totalt sett har räddningstjänsten 34 anställda, sex av dem är kvinnor.

– Det är en medveten strategi, vi vill ha en blandning av personer. Vi vill ha både analytiker och praktiker och män och kvinnor. Ju fler som tänker olika desto bättre, menar Johan Nilsson.

Kommunalrådet Niclas Palmgren (M) fick nyligen höra talas om den siffran.

– Jag blev jätteglad, vi är bäst i hela länet och ligger jättehögt i Sverige.

Bistra strider

Annons

Han säger att arbetet med att få in fler kvinnor i räddningstjänsten är något som har pågått länge. Det har varit bistra strider för att nå dit man är i dag.

– Att det finns flera kvinnor inom räddningstjänsten kan säkert sporra andra kvinnor att söka dit. Vi har arbetat metodiskt med det här och det är inget som ändras över en natt, säger Niclas Palmgren.

Det som räddningschefen Johan Nilsson önskar är att fler kvinnor går brandmannautbildningen.

Bekymmer inom deltid

– Det tar nog lång tid att uppnå högre siffror än vad vi har i dag när det gäller andelen kvinnliga brandmän. Det är inte många tjejer som utbildas där och då är vi i bakvattnet redan där.

Om heltidsstyrkan har en jämförelsevis hög andel kvinnor så är det sämre ställt med kvinnor inom deltidsstyrkorna. Det är nära nog hopplöst att få kvinnor att ta sig an det uppdraget.

– Inom deltid är det bekymmersamt. Kvinnor tror att de inte kan fixa jobbet men det kan de. De klarar det men det är en mental spärr, inte det fysiska, säger Johan Nilsson.