Sedan tidigare är det klart att Mia Frisk (KD) blir ordförande i regionstyrelsen efter Malin Wengholm (M). Det är den tyngsta posten med ansvar för regionens hela verksamhet. Nu är det också klart att Marcus Eskdahl (S) får hand om frågor som rör trafik infrastruktur och miljö som ordförande i nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö. Han blir också vice ordförande i regionstyrelsen och ingår i arbetsutskottet.

– Vi behöver stärka det regionala ledarskapet och föra en bättre dialog med kommuner, näringslivet och högskolan. Det viktigaste uppdraget inom TIM-nämnden blir att höja förtroendet för buss- och tågtrafiken, säger Marcus Eskdahl i ett pressmeddelande.

Tungt uppdrag

Den största verksamheten är hälso- och sjukvården och Rachel De Basso får det tunga uppdraget från nyår. Hon har varit ersättare tidigare och blev regionråd på heltid när Carina Ödebrink kom in i riksdagen.

– Jag är ödmjuk inför det nya uppdraget. Den främsta uppgiften blir att länsinvånarna ska erbjudas en jämlik sjukvård, säger Rachel De Basso bland annat i pressmeddelandet.

Hon blir också ordförande personaldelegationen som är ny från den här mandatperioden.

Jämting deltidsråd

För Miljöpartiet är det klart att Sibylla Jämting blir regionråd på 60 procent och ingår i nämnden för folkhälsa och sjukvård. Erik Hugander ingår i upphandlingsdelegationen, som också är helt nytt uppdrag, samt TIM-nämnden. Jon Heinpalu blir kvar som ledamot i ANA-nämnden.

Annons

Sedan tidigare är det också klart att Rune Backlund (C) lämnar TIM-nämnden och får ansvar för regional utveckling som ordförande Ana-nämnden där bland annat Smot ingår. Han ersätter Malin Olsson (M).

Flera partier har ännu inte presenterat sina nomineringar. Den 18 december ska alla poster beslutas av regionfullmäktige.