Beslutet kom snabbt. I förra veckan meddelande Migrationsverket att de boende på asylboendet i Herrestad ska vara utflyttade senast den 31 januari.

Besvikelsen är stor bland de berörda. Därför åkte idag en delegation från Kärda till Migrationsverket i Jönköping för att protestera mot beslutet. Det är elever och föräldrar från Kärda skola, engagerade samhällsbor och asylboenden som åker för att lämna över en skrivelse och namninsamling.

– Det är bedrövligt. Så fruktansvärt kortsiktigt. Man tappar förtroendet för Migrationsverket. Det är många privatpersoner som har stöttat de asylboende för att de ska kunna få förutsättningar att bli integrerade här, säger Stig Ericsson, som är en av de som engagerat sig för flyktingarna och fanns med i Jönköping.

Annons

– Jag hoppas att de tar sitt förnuft tillfånga och inser att man inte gör såhär. De har blivit integrerade och en del har fått jobb och är självförsörjande. Det är som att en professionell trädgårdsmästare planterar ett fruktträd och när det har börjat få rötter rycker man upp det och flyttar det, säger Stig Ericsson.

Ann-Sofie Thern som är föreståndare för asylboendet i Herrestad fick telefonsamtalet från Migrationsverket i förra veckan där det meddelades att alla de boende ska vara utflyttade senast den 31 januari.

– Jag kan inte förstå hu de tänker. Kan de inte ha en kommunikation med leverantörerna? Det är inte rimligt att man ska få veta inom en vecka att man måste flytta, säger hon.

Enligt Ann-Sofie Thern har beskedet gjort de boende oroliga och besvikna eftersom tryggheten de har byggt upp nu riskerar att raseras.

– De är helt förstörda. Barnen gråter. Man kan inte bara slänga det i käften på dem att de måste flytta inom en vecka, säger hon.