Nu är inte tanken att ett enda projekt ska få hela potten – om nu inte idén är väldigt bra förstås. Ett projekt kan, enligt, beslutet i kultur- och fritidsnämnden, innebära ett bidrag på 5 000 kronor.

Enda haken är att en kontaktperson, läs vuxen, måste engageras för att ansvara för redovisningen av vad som görs med pengarna.

För 5 000 kronor går det att köpa prylar för att spela brädspel.
Foto: Karin Björserud

”Väldigt roligt”

– Jag tycker att det är väldigt roligt att vi har fått den här chansen att stötta olika ungdomsprojekt. Jag vet att möjligheten finns och fungerar bra i många andra kommuner, kommenterar Beata Wilkhed på kultur- och fritidsförvaltningen.

Bland exemplen på aktiviteter som ges på kommunens hemsida finns konstutställning, ett poetry-slam, LAN-träff eller en skaparverkstad. Men det är mycket som ryms inom begreppet kultur. Tänk musik, litteratur, skapande och aktiviteter som man gör tillsammans med andra. Med lite fantasi kanske det kan vidgas till det mesta som händer utanför skolans och familjens värld…

Ett lajv, med orcher, alver, vikingar eller cowboys, anses det som ungdomskultur?
Foto: Göran Bard

Kan permanentas

Projektet med kulturpengar till ungdomar är ett försök, som om det slår väl ut kan komma att permanentas.

Den som redan nu har en idé, och vill söka, bör hålla ögonen på kommunens hemsida och rubriken ”uppleva och göra”. Där meddelas när projektet kommer igång.

Andra ungdomsprojekt som har varit eller är aktuella i kommunen har slussats via projekt som ”Tidsbron” och ”Kulturarva”. Där anställs ansvariga för att hitta på aktiviteter inom sina respektive områden, som historia eller slöjd/hantverk.

Annons

Lan