I kostverksamheten arbetar omkring 120 personer fördelade på 48 kök, varav 28 är ensamkök. Det innebär att det ofta behövs en eller flera vikarier.

Enligt kommunen har det varit mycket svårt att hitta tillräckligt många vikarier med rätt kvalifikationer. Det har medfört stora påfrestningar på den befintliga personalen. Dels har man fått flytta runt bland köken för att täcka upp, dels har man fått jobba extra. Detta har även gått ut över köksområdescheferna som har fått jobba hårt för att få kompentent personal i alla kök.

I flera fall har anställda i kostverksamheten tvingats sjukskriva sig som en följd av den pressade situationen.

Nu finns ett förslag för att motverka krisen i kommunens kök.

Slut på turnerandet

Förslaget innebär en egen resurspool med fastanställda kockar. I ett första skede tänker man sig fem kockar.

Annons

Servicenämnden har inte tagit beslutet än men enligt ordförande Helena Ruderfors (C) finns det så här långt en stor enighet om att man ska inrätta en kockpool.

– Vi ser den som ett sätt att hitta kompetent personal och säkerställa att den personal som finns i dag kan vara tryggare med att man inte behöver fara omkring.

Helena Ruderfors hoppas att en resurspool gör det lättare att hitta kockar som vill vikariera i Värnamo kommun.

– I och med att de blir fastanställda på heltid borde det vara mer attraktivt, säger hon.

Kvar hos Bemanningsenheten

Det är inte bara kockvikarier som behövs utan även ersättare för måltidspersonal. Enligt förslaget ska ansvaret för dem även i fortsättningen ligga hos bemanningsenheten. Främsta anledningen är att det är något enklare att hitta vikarier för måltidspersonal eftersom kraven på utbildning inte är lika stora.

Kommer en resurspool innebära att kommunen inte behöver stänga restauranger på sommaren?

– Hur det här skulle påverka semesterperioden är svårt att säga i dag. Utgångspunkten är att vi ska förbättra för de som jobbar i köken, säger Helena Ruderfors.

Läs också: Personalbrist stänger restaurang