Vi har i flera omgångar berättat om Cathrine Palmcrantz som i november 2016 sades upp från Näringslivsrådet efter arbetsbrist. Denna uppstod sedan nuvarande vd gjort en revidering av rådets uppgifter enligt ägardirektivet.

Läs mer: Frågan som splittrar kommunens ledning

Men det är inte detta konflikten handlar om. Istället är det frågan om hur lång uppsägningstiden skulle ha varit. Nu blev den en månad, eftersom Palmcrantz inte varit anställd längre än ett år. Men det finns ett avtal som tagits fram på kommunledningskontoret, som skulle ge henne rätt att medräkna anställningstiden inom Vaggeryds kommun. Detta avtal ska ha undertecknats av tidigare kommunalrådet Allan Ragnarsson (M) och kommundirektör Bengt-Olof Magnusson i form av firmatecknare för Näringslivsrådet.

Nämnda råd ägs till – nästan – hälften av kommunen, som står för merparten av dess finansiering.

Annons

Avtalet ska dock ha underkänts av Näringslivsrådets andra hälft, företagarrepresentanterna och dess ordförande Mårten Ewertsson. Enligt uppgift vad Ulf Abrahamsson (C) hört från företagarrepresentanter ska avtalet ha rivits på ett möte dit Ragnarsson och Magnusson kallades. I dag existerar ingen undertecknad kopia av avtalet, men att så gjort intygades av Allan Ragnarsson vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 mars.

Läs mer: Ex-kommunalråd fick svara inför arbetsutskott

När frågan kom upp i kommunstyrelsen nyligen ansåg efterträdaren Gert Jonsson (M) att frågan hör hemma på Näringslivsrådet. Det blev en stor diskussion, mötet ajournerades och det röstades. Trots att Ragnarsson där röstade med S, emot sin efterträdare, blev det dennes vilja som segrade med 8–5.

— Det här är ett väldigt dåligt hanterat ärende. Uppsägningstiden regleras i las och man ska ha rätt att tillgodoräkna sig anställningstiden inom en koncern – särskilt när det skrivits avtal om det, säger företrädaren för S-linjen, Kenth Williamsson.

— När politiker sitter i en kommunal organisation och röstar för att man ska bryta ett löfte - då blir en helt mållös. Det är emot lagen, egentligen helt oavsett om det är skriftligt, undertecknat eller ens bara muntligt, menar Cathrine Palmcrantz.

Med hjälp av en arbetsrättslig jurist krävs nu Näringslivsrådet på lön, jämte ränta, för två månader. Palmcrantz företrädare gillar inte förklaringen om arbetsbristen som ett skäl till uppsägningen. Istället anses att hon borde ha erbjudits vd-tjänsten som var ledig när hon började – och som hon sökte.

— Den tjänsten annonseras ut nu igen, med i stort sett samma kravprofil, konstaterar Cathrine.

Läs mer: Cathrine Palmcrantz på ny tjänst