Med en prognos på minus 25 miljoner kronor har Gnosjö kommun tvingats dra i nödbromsen, med akuta besparingsåtgärder som inköps- och anställningsstopp. Detta gjorde också att antagandet av kommunplanen för 2020-2022, med budgetramar, blev försenat.

– Budgetramarna skulle vi klubbat i juni, men på grund av den befarade minusprognosen ansåg vi att allt fokus måste ligga på att göra så mycket man kan för att få årets budget i balans, för den här budgeten förutsätter att vi klarar årets resultat. Får vi ett minusresultat i år så måste vi börja jobba in det de tre närmsta åren och då blir det här läget annat, konstaterade Kristine Hästmark (M), kommunstyrelsens ordförande, när kommunfullmäktige möttes för det första sammanträdet efter semestern.

En miljon mer

Budgetramar för 2020 (2019 års budget i parentes):

Kommunledningsförvaltningen: 54,1 miljoner kronor (53,9)

Löneöversyn 9,3 miljoner krono..

Budgetramar för 2020 (2019 års budget i parentes):

Kommunledningsförvaltningen: 54,1 miljoner kronor (53,9)

Löneöversyn 9,3 miljoner kronor (2,0)

Socialförvaltningen 198,2 miljoner kronor (196,7)

Kultur- och utbildningsförvaltningen: 282,6 miljoner kronor (284,1)

Teknik- och fritidsförvaltningen: 37,6 miljoner kronor (38,1)

Samhällsbyggnadsnämnden: 6,2 miljoner kronor (6,3)

Det var ett enigt kommunfullmäktigemöte som klubbade budgetramarna, som inte skiljde sig särskilt mycket från 2019 års budget.

– När vi började i budgetberedningen så hade man totalt äskningar på ungefär 30 miljoner kronor och med det budgetläget som vi befinner oss i så kan vi tyvärr inte bevilja de här äskningarna, men vi har förstärkt socialförvalningen med en miljon kronor, sa Kristine Hästmark på mötet.

Annons

Kommunplanen som klubbades innehåller också en driftsbudget, där bland annat en ny förskola i Hillerstorp för 12 miljoner kronor finns med bland posterna.

Överens denna gång

"Vi kan ta de stora ideologiska striderna senare", sa Markus Kauppinen (S).
Foto: Skärmdump/Gnosjö kommun

Både Kristine Hästmark (M) och Markus Kauppinen (S) lyfte fram att de olika partierna har haft ett gott samarbete när man tog fram de nya budgetramarna.

– I det här framtagandet så har samtliga partier varit med och vi har haft ett jättebra samarbete, sa Kristine Hästmark och fick medhåll av Markus Kauppinen, även om han aviserade att det kan bli mer diskussioner kommande år:

– Jag har varit med på många budgetberedningar och de har alla haft sina utmaningar. Vi har haft konflikter och olika syn på hur saker och ting ska vara. Den här gången satte vi oss helt prestigelöst. Vi har fått igenom de förändringar som vi har efterlyst tidigare och med det lägger vi en bra grund inför framtida budgetdebatter, sa han och fortsatte:

– Vårt läge kommer nu att bli bättre – det är ju det vi kämpar för – så att vi kan ta de stora ideologiska striderna senare, när vi har ett så kallat reformutrymme.

Kommunplanen kommer att klubbas på nytt i november, när detaljbudgeten är klar.