Efter att det nya avtalet för räddningstjänst i beredskap, RiB 17, presenterades har det skapats och spridits oro och missnöje bland deltidsbrandmän över hela landet. Avtalet har bland annat inneburit ändrade regler för OB-tillägg, vilket har varit en av de mest kritiserade delarna.

Läs mer: Oro kring nytt avtal försvårar rekrytering

Brevet i sin helhet

Så här skriver Niclas Palmgren och Kristine Hästmark i sitt brev till SKL, BRF och Vision:

..

Brevet i sin helhet

Så här skriver Niclas Palmgren och Kristine Hästmark i sitt brev till SKL, BRF och Vision:

"Vi vill med detta brev rikta kritik till SKL, BRF och Vision som undertecknat RiB 17.

Ni har som centrala parter för deltidsbrandmännen i Sverige undertecknat ett avtal som enligt vår uppfattning måste ha haft en låg förankring hos berörda parter. Detta avtal är vi som kommuner skyldiga att följa. Avtalet har lett till en omfördelning av värden som har slagit hårt på vissa individer. Ett fåtal av dessa har till och med fått en sänkt ersättning trots att de utför samma arbetsuppgifter.

I den kritik som uppstår upplever vi att ni som undertecknade parter väljer att i mycket varierande grad ta ansvar för avtalet och dess konsekvenser. I och med detta så har ni lämnat det till oss lokala parter att lösa problematiken som uppstått lokalt. Resultatet är att det kan komma att se väldigt olika ut för vad en deltidsbrandman får för ersättning beroende på vart i Sverige man bor. Utöver det så har händelserna sedan avtalet tecknades påverkat relationen mellan parterna på lokal nivå.

Vi upplever även att ni parter på central nivå bör se det angeläget att arbeta för en gemensam syn på hur delar av RiB 17 ska tolkas, då även detta trillat ner på lokala parter att lösa i denna redan prövande situation."

Nu skickar räddningsnämnden Gislaved-Gnosjös ordförande Niclas Palmgren (M) och vice ordförande Kristine Hästmark (M) ett brev med kritik riktat mot Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Brandmännnens Riksförbund (BRF) och Vision som har varit med och tagit fram det nya avtalet.

Annons

– Det har förhandlats fram ett avtal som deltidsbrandmännen inte vill ha och som vi är tvungna att följa. De deltidsanställda är jättebesvikna och vi delar deras frustration. Det är ju vi som får ta konsekvenserna lokalt av missnöjet efter ett beslut som kommer uppifrån, säger Niclas Palmgren.

Läs mer: Deltidsbrandmännen går emot räddningschefen

Tidigare i år lät ni inte lika kritiska till avtalet, vad är annorlunda nu?

– Jag förstår avtalet och kan förklara avtalet, men det spelar ju egentligen ingen roll om deltidsbrandmännen inte upplever det som positivt och känner sig som förlorare. Vi vill visa att vi har full förståelse för deras missnöje, säger Niclas Palmgren.

Brist på bemanning

Tidigare har räddningsnämnden Gislaved-Gnosjö belyst bristen på deltidsbrandmän och Niclas Palmgren menar att RiB 17 försvårar situationen ytterligare.

– Det är ungefär lika många deltidsbrandmän nu som innan avtalet, men problemet ligger ju i att vi hade för få redan innan. Det nya avtalet hjälper inte direkt till i rekryteringsprocessen, säger han.

Vad hoppas ni att kritiken ni riktar mot SKL, BRF och Vision ska bidra till?

– Vi hoppas ju framförallt att det kan påverka kommande avtal och att man då ska förhandla fram ett avtal med högre förankring hos berörda parter.

Avtalen för RiB 17 hittar du här.