Att köra vattenskoter har blivit väldigt populärt - så även i sjöar och vid badplatser runt om i Finnveden. Nu skriver Polisen Värnamo ett inlägg på sin facebooksida där man reder ut vad som gäller egentligen.

"Vattenskoterkörning är endast tillåtet i allmänna farleder och i områden där Länsstyrelsen beslutat om undantag från det generella förbudet. Något sådant undantag är inte beslutat i GGVV idag. Enskilda individer kan också söka dispens men det är inget som utfärdas för lek".

Polisen Värnamo ger också exempel på hur vattenskoterkörning kan påverka människor, natur och miljö. Det kan orsaka störande buller men också utgöra en risk för människor som badar i närheten. Dessutom har vattenskoterkörning påverkan på växt- och djurliv.

Inlägget har tagits emot med blandade reaktioner. Många tycker att det är konstigt att regler för vattenskoter skiljer sig mot regler för båtar:

"Fattar inte problemet. Förbjud båtar också då. Förbjud bilar, bussar, lastbilar, båtar, flyg och allt. Kör med förnuft och låt det vara"

Polisen svarar att man håller med om att båtar som framförs fort kan vara störande, men att man valt att lyfta just vattenskoterkörning eftersom man uppmärksammat att människor i Finnveden bryter mot de regler som finns.