Fler poliser än vanligt är på Trafiknykterhetens dag avsatta för att kontrollera hur det står till med trafikanternas nykterhet.

– Vi lägger extra mycket fokus på att kontrollera nykterheten. Polisen kraftsamlar, säger Anders Sund, gruppchef vid Värnamopolisen.

Hur många poliser i länet som mobilseras för det här uppdraget vill Anders Sund inte gå in på. Polisen tänker ha sina kontroller både på stora trafikerade vägar och mindre där de av erfarenhet och tack vare av tips vet att onyktra förare kan tänkas köra.

– Vi startar kontrollerna på morgonen och tanken är att vi ska hålla på hela dagen, säger Anders Sund.