Det var på Gnosjö kommuns hemsida och Facebooksida som informationen släpptes under torsdagskvällen och reaktionerna lät inte vänta på sig.

— Självklart ska vi hjälpa till. Men det handlar om att kommunen ännu en gång inte kommunicerar med oss utan man får besked via media, säger Lasse Mehtola, Nissaforsbo och ordförande i samhällsföreningen på orten.

Oron är stor bland Nissaforsborna, bland annat då det i Nissaforsskolans lokaler ryms en förskola.

— Det har inte gjorts någon riskanalys av vad det kan få för konsekvenser att ha de verksamheterna bredvid varandra, säger Johan Mejenqvist från Nissafors.

Han lyfter bland annat de attentat som inträffat på andra orter mot anläggningar med flyktingar.

— Samhällsborna är oroliga och man undrar vilken säkerhet kommunen kan ge barnen som går på förskolan.

En fråga många ställer sig är också om det inte finns andra lokaler i kommunen som lämpar sig bättre.

— Lichron är ett exempel. Då slipper kommunen ordna skjuts fram och tillbaka till Nissafors från Gnosjö, säger Mehtola.