Under några veckor i december förra året hade det försvunnit flera fentanylplåster, vilket är ett narkotiskt preparat, ur låsta medicinskåp på Rosendal. Misstankarna riktades mot en i personalen eftersom det krävs att man loggar in med hjälp av en telefon när man ska öppna dörrar och medicinskåp.

Annons

En i personalen lade in fyra nya plåster i ett medicinskåp och uppmanade sedan till den närmaste kollegan att inte öppna det aktuella medicinskåpet under dagen, vilket dessutom inte var nödvändigt eftersom det inte skulle bytas några plåster under dagen.

Ändå så loggade någon in tre gånger under dagen och två plåster var borta när personalen öppnade skåpet vid 21.30-tiden.

Tingsrätten konstaterade att vittnena upplevs som tillförlitliga och eftersom den åtalade inte kan förklara varför dennes signatur dyker upp vid två av tre öppningstillfällen, så ansåg tingsrätten att det var bevisat att den åtalade hade tagit plåstren.

Trots att det handlar om ett lågt värde på det stulna (ett plåster kostar 30 kronor), så blir brottet stöld eftersom tillgreppet skett ur ett låst medicinskåp och är ett narkotiskt preparat. Straffvärdet för brottet är två månaders fängelse, men rätten ansåg inte att det fanns några skäl att döma till fängelse utan valde istället att döma till skyddstillsyn. En förmildrande omständighet var att den åtalade inte fått fortsätta sin anställning på äldreboendet.