Torsdagen den 17 oktober kunde vi läsa följande i Värnamo Nyheter: ”50 årsarbetare ska bort. Socialförvaltningen måste spara 25 miljoner kronor”. ”Många undersköterskor har redan sökt sig bort. Det handlar om deras arbetsmiljö och brukarna som blir lidande”. ”Konsultsamarbetet fortsätter. Har kostat 18 miljoner hittills”.

Vi har tidigare under året bland annat kunnat läsa:

”Kommunledningen åker till Bryssel”. ”Gislaved inspirerade i Almedalen”.

Samtidigt har vi som jobbar inom barn- och utbildningsförvaltningen fått veta att vi ska vara med och spara 20 miljoner kronor fram till årsskiftet.

Detta innebär att det i en redan slimmad verksamhet råder totalt inköpsstopp och stor restriktivitet när det gäller vikarier. Alla anställningar ska prövas av förvaltningens ledningsgrupp. De pengar vi har sparat för att kunna göra trevliga aktiviteter med eleverna före jul går istället till kommunens underskott precis som andra kompletteringar som behöver göras, vilket innebär att vi inte kan köpa vanligt förbrukningsmaterial som behövs för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Hälften av slöjdens terminsbudget kommer att gå till kommunens underskott. Att bedriva ämnet bild utan ritpapper är inte lätt. Just nu målar barnen med vattenfärger på kopieringspapper för det är det enda som finns att tillgå. Den planerade julfesten får ställas in och blir vi sjuka ska vi klara det med den personal 
vi har. I det långa loppet 
är risken stor att sjukskrivningarna blir fler och fler på grund av utbrändhet.

Annons

På vår skola saknar vi ljudabsorberande plattor i ett flertal klassrum. Akustiken är fruktansvärd, vilket innebär en ohållbar arbetsmiljö för både elever och personal. Detta har påtalats ett antal gånger, men pengar saknas. Ska man som elev börja på mellanstadiet i Smålandsstenar och är rullstolsburen så finns det ingen möjlighet att gå tillsammans med sina klasskamrater eftersom hiss saknas. Hur går detta ihop med Gislaveds kommuns policy att alla ska vara inkluderade? Det finns inga pengar men kommunen har satsat på konsultsamarbete som har kostat 18 miljoner kronor hittills.

I den antagna kommunplanen kan man läsa att Gislaved ska vara en ”ledande offentlig arbetsgivare i landet” vilket vi tycker rimmar mycket illa just nu. Det kanske är dags att omvärdera detta till hur det ser ut i verkligheten.

Många undersköterskor har sökt sig bort. Risken är stor att lärare gör detsamma. Som läget är nu så går många på knäna. Det är stora klasser med få resurser och inga pengar.

Trygga skolor är viktiga för både elever och personal. Precis som att trygga äldreboenden och servicehus är viktiga för brukare och personal och det måste få kosta.

Våra elever ska ta över samhället och våra äldre är värda en trygg ålderdom, så sluta med att spara på våra yngre och äldre och tänk om när ni lägger budget nästa gång.