Mountainbikelederna vid Borgenområdet har breddat fritidsutbudet i Värnamo och har skapat en ny fritidssysselsättning för en ny åldersgrupp killar och tjejer.

För sin satsning på mountainbike får Friluftsfrämjandet i Värnamo årets förenings– och församlingspris.

– Det möjliggör för spontanidrott och man kan träna både enskilt och i grupper. Mountainbike är en populär sport som gör att ungdomarna kommer ut i skogen och det tycker vi är bra, säger medborgarnämndens ordförande Maria Johansson (C).

Annons

– Det är väldigt positivt att få den här uppskattningen. Vi visste att det fanns ett sug efter det här, men inte att det var så stort. Vi har 40 barn i kö och det behövs bara fler ledare för att vi ska kunna utöka med fler grupper, säger Henrik Bäckman, ordförande i Friluftsfrämjandet.

– Det finns ett enormt intresse. Det ser man bara på hur många som är här och hur många som står på kölistan, säger Dan Haag, MTB–ledare.

Privata markägare har upplåtit mark för banorna och runt 30 personer har arbetat ideellt med byggandet.

Banan är känd av MTB–utövare i hela Sverige och i somras anordnades SM på banan. Mästerskapen planeras att hållas i Borgenområdet även nästa år.

Förutom utmärkelsen får Friluftsfrämjandet 10 000 kronor av kommunen.

– Vi ska göra det vi gör ännu bättre. Pengarna kommer gå direkt in i verksamheterna, säger Henrik Bäckman.