Efter ett beslut i kommunens tekniska utskott övervakas parkeringsplatser i Vaggeryds kommun några dagar varje månad.

Ett företag skickar parkeringsvakter till olika platser i kommunen.

— De är inte här dagligen. Vi köper en tjänst över ett antal dagar i månaden och de cirkulerar mellan olika samhällen i kommunen, säger Magnus Ljunggren.

Vakterna bötfäller ett drygt tiotal bilar per dygn.

Tidigare har det inte funnits någon kontroll av ordningsföreskrifter för parkering. Felparkerare har alltså inte riskerat något straff.

— Tyvärr tror jag att vi behöver någon form av övervakning så att reglerna efterföljs.

Positiva reaktioner

Reaktionerna har hittills varit mestadels positiva, menar Magnus Ljunggren - med något enstaka undantag.

— Det har kommit ett fåtal klagomål. Ofta är det boende som har vant sig vid att använda tidsbegränsad parkering över en längre tid, som långtidsparkering. Men vi har ju inte ändrat några beslut, vi har bara infört övervakning.

Ett behov i centrum

Tidigare har flera handlare och butiksägare i Vaggeryd uttryckt att det finns ett behov av övervakning av korttidsparkering i centrum.

— Det finns en efterfrågan. Vi får också många tips om gator där de boende känner att det inte fungerar, säger Magnus Ljunggren.

Övervakningen kostar kommunen 26 000 kronor i månaden. Försöket ska fortsätta i ett års tid.

— Vår vilja är inte att jaga invånare in absurdum. Vårt mål är efterlevnad av trafikreglerna. Känslan är att vi har landat relativt lagom.