Politiska beslut om nya avfallstaxor håller på att fattas i de fyra kommunerna som gemensamt står bakom kommunalförbundet Samverkan Återvinning och Miljö, även kallat SÅM. Det mesta är förberett för att dra igång fastighetsnära insamling, FNI, från 1 juli i Gislaved och Gnosjö kommuner, men så kommer det inte att bli avslöjar Lars-Erik Andersson, förbundsdirektör på SÅM.

– Nej, det klarar vi inte av.

Överklagat

Anledningen är att den upphandling som gjorts har överklagats till förvaltningsrätten. Innan jul hoppas Lars-Erik Andersson att rätten ska avgöra ärendet, men förseningen kommer att bli längre än så eftersom man måste ta hänsyn till överklagandetiden och skulle det vara så att förvaltningsrätten ger det överklagande företaget rätt, ja då måste upphandlingsförfarandet göras om. Ja, och givetvis kommer det också att kunna överklagas om någon känner sig förfördelad.

Annons

Om vi då utgår från att SÅM inom en relativt snar framtid kan teckna avtal med en entreprenör så dyker ett nytt problem upp som ytterligare kan försena införande av FNI. För att kunna tömma de nya kärlen, som tillsammans har åtta olika fack, krävs nya påbyggnadsdelar till lastbilarna.

– Just nu är det väldigt många som inför det här systemet, i synnerhet i södra Sverige, så det är en viss leveranstid, förklarar Lars-Erik Andersson.

Förlänger

Så länge som inte upphandlingen är klar och undertecknad, så kan entreprenören inte heller beställa påbyggnadsdelarna.

När tror du FNI kan vara igång?

– Jag vet inte.

Men om de nuvarande avtalen för Gnosjö och Gislaveds kommuner går ut i sommar, hur löser ni det efter den 1 juli?

– Det gör vi genom kortare förlängningar.