Räddningstjänsten i Värnamo följer noga utvecklingen på det snöväder som nu drar in.

— Enligt den prognos som finns kommer kulmen att nås vid 14-tiden. Några timmar senare vet vi vilka konsekvenser ovädret förde med sig, berättar räddningschef Anders Björk i Värnamo som följer utvecklingen via radar.

Extra beredskap

Han påpekar att det inte är snön i sig som är problemet, utan tung blöt snö i kombination med kraftig vind. Vilket kan dra ned träd över vägar eller över elledningar som ger strömavbrott.

— Vi har extra beredskap som gör att vi kan skicka ut folk vid trafikolyckor eller träd som fallit, förklarar Anders Björk.

Årligt oväder

Den här typen av oväder kallar man januaristormar. Det brukar nämligen bli oväder just vid den här tiden på året.

— Efter stormen Gudrun och andra oväder har vi utarbetat rutiner som vi nu följer, säger Anders Björk.

De som nu samverkar är bland annat länsstyrelsen, kommunerna i länet, polisen, räddningstjänsterna och SOS Alarm.