Kritik har riktats mot det nya avtalet för räddningstjänst i beredskap och deltidsbrandmän på olika håll i landet har hotat om uppsägning.

– Det handlar framför allt om ett missnöje kring att OB-ersättning och även en del semesterförmåner har tagits bort, säger räddningschefen Johan Nilsson.

Högre ersättning

Avtalet har förhandlats fram av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Arbetsgivarförbundet Pacta, Brandmännens Riksförbund (BRF), Svenska Kommunalarbetareförbundet och Vision. Trots kritiken som har riktats mot avtalet menar Gislaveds kommun och räddningstjänsten att det inte alls är sämre, utan tvärt om – att ersättningen generellt sett blir högre med det nya avtalet. Detta eftersom grundersättningen höjs.

Annons

– Man kan inte bara se till en utryckning eller ens en månad. Man måste räkna på summan över ett helt år. Gör man det ser man att deltidsbrandmännen i snitt faktiskt får högre ersättning med det nya avtalet. De som går minus är de som endast jobbar helger, kvällar och nätter, men de är väldigt få, säger Johan Nilsson.

"Vi behöver bli fler"

I dagsläget arbetar 120 personer som deltidsbrandmän för räddningstjänsten Gislaved-Gnosjö, men fler behövs. Just nu vill man rekrytera 15-20 nya medarbetare.

– Det är fantastiskt att de befintliga deltidsbrandmännen ställer upp som de gör och får det att fungera, men vi behöver fler. Annars kan vi hamna i ett läge där vi inte klarar av situationen, säger Niclas Palmgren (M), ordförande i räddningsnämnden i Gislaveds kommun.

Viktig samhällsinsats

Utöver den ekonomiska biten, som kommunen och räddningstjänsten menar blir bättre med det nya avtalet, lyfter räddningschefen Johan Nilsson andra förmåner som kommer med att ha fler utbildade deltidsbrandmän i sina kommuner.

– Det är bara positivt om fler kan rycka in när det behövs. Det är ett fantastiskt adrenalinfyllt yrke där man får hjälpa andra människor. Man utvecklas på ett personligt plan på många sätt och får dessutom förmåner som hälsoundersökningar, rådgivning och träningskort. Det brukar inte vara några problem att få huvudarbetsgivaren att gå med på att skriva under avtalet så att den anställda ska kunna göra en insats för samhället.