Vi i Gislaveds kommun oroas över Hall Medias aviserade neddragningar och varsel av journalister. Tillgången till fri och oberoende press som bevakar vårt samhälle och granskar vad som händer och beslutas i offentliga organisationer är en av grundpelarna i vårt demokratiska samhälle. En stor neddragning av journalister riskerar att minska den lokala bevakningen och kvaliteten i det utförda arbetet. Vi på kommunen oroas över konsekvenserna detta kan komma att få för vårt demokratiska system.

Den här veckan pågår demokrativeckan i Gislaveds kommun. På två av dessa möten har deltagare uttryckt sin oro för hur Hall Medias beslut kan påverka demokratin. Mötesdeltagarna ansåg att sociala medier inte kan ersätta en tidning som skrivs av journalister.

I dessa tider när informationsflödet ständigt ökar behövs trovärdiga medier mer än någonsin. Vi tycker därför att utvecklingen är mycket oroande.

Med vänlig hälsning,

Carina Johansson (C) kommunstyrelsens ordförande

Lars-Ove Bengtsson (C) kommunfullmäktiges ordförande

Svar direkt

Tack för ert brev. Vi på Hall Media, och övriga kollegor i mediebranschen vågar vi nog säga, delar på många vis er oro. Precis som ni och oroade läsare anser också vi att Hall Medias journalister spelar en viktig roll i våra lokalsamhällen. De bidrar till engagerade och informerade invånare som i sin tur stärker demokratin.

Annons

Insikterna om vikten av att det finns journalister är paradoxalt också det som ligger till grunden för Hall Medias beslut att genomföra besparingarna. Utan anpassning till den digitalisering som mediebranschen står mitt i riskerar vi den lokala journalistiken som helhet. Det kan vi helt enkelt inte göra. Genom att anpassa oss till rådande ekonomiskt läge vill vi säkerställa journalistiken för en lång tid framöver. Vi anstränger oss till det yttersta för att så många lokala journalister som möjligt ska vara verksamma i Hall Medias spridningsområde. Bland annat gör vi andra förändringar som att dela ut papperstidningen tillsammans med posten, slå samman papperstidningstitlar – allt för att inte spara på journalister. Innehållet är kärnan i vår verksamhet, i vårt uppdrag.

Trots det ansträngda läget hoppas vi att våra läsare ska känna att vi har dem i fokus även fortsättningsvis. För den som är oroad över läget men inte har en prenumeration är det bästa sättet att hjälpa till att säkra den lokala journalistiken att ge den en chans genom att ta en prenumeration. Inte minst digitalt finns det varianter som passar de flesta numera.

Till er som politiker skulle vi vilja uppmana att ni frågar er själva vad ni kan göra, på riksnivå eller lokalt, för att just stärka den fria och oberoende journalistiken. Senaste året har den digitala momsen på journalistiska produkter sänkts. Det är bra - men det tog ett decennium innan det blev verklighet. Andra steg skulle kunna vara att snegla på Norge som helt momsbefriat dagspressen, eller att fördela Public Servicepengar även till de mediebolag som faktiskt bevakar de områden där sällan en fot från Public Service (Sveriges Radio och Sveriges Television) trampar. Politiken kan också underlätta distributionen av lokaljournalistiken genom att möjliggöra en snabbare utbyggnad av bredbandsnätet och säkra en daglig postgång på landsbygden.

Herman Nikolic redaktionell chef Hall Media

Mats Tidstrand vd Hall Media

Relaterat: Nyhetssnack avsnitt 6: Varsel på Hall Media och Mullsjös stålbad