Tidningen har följt de senaste månadernas turbulens i Näringslivsrådet, som har sina lokaler i Skänkelund, Vaggeryd. Frågan nu är dels vilka som ska jobba där, dels vad de ska jobba med.

Många har intresse av, och åsikter om, vad Näringslivsrådet jobbar med. Medlemsföretagen har fem representanter i styrelsen, kommunen har fyra och Arbetsförmedlingen en.

Styrelseordförande Mårten Ewertson förklarar vad som lett fram till dagens situation:

— Det började 2015 när dåvarande chefen Carl-Gunnar Karlsson närmade sig pension och Marika Törnqvist sa upp sig. Då löste vi det genom att Carl-Gunnar jobbade kvar i väntan på en ny chef, samtidigt som vi hyrde in två personer – Cathrine Palmcrantz från kommunen och Kenneth Karlsson, som jobbat inom Beijers. De jobbade halvtid för att ta hand om Marikas olika arbetsuppgifter.

Annons

I december rekryterades Peter Hugosson som ny chef. I väntan på att han kunde börja i mars fortsatte de två halvtiderna. Kenneth fortsatte att vara inhyrd medan Cathrine anställdes – enligt Ewertson finansierad med projektpengar.

— När Peter tillträdde som chef i mars 2016 blev hans första arbetsuppgift att utreda om man arbetade enligt det så kallade ägardirektivet. Därefter bestämdes det vid ett styrelsemöte i juni, där hela styrelsen och samtliga medarbetare var eniga, att vi skulle följa ägardirektivet.

Efter semestern var Peter klar med utredningen som visade på uppgifter som inte var enligt direktivet: Bland annat togs det fram redaktionella texter. Det förekom även förenings- och kultur- och skolaktiviteter, som inte var direkt kopplade till näringslivet.

— Hur många anställda eller inhyrda vi har hänger på de resurser vi har – i och med att projektpengarna tog slut minskade de. Det gör också att vi nu måste fokusera på ägardirektivet.

Direktivet säger att 65 procent av resurserna ska ägnas åt befintligt näringsliv, 25 procent ska gå till att hjälpa företag utvecklas och etableras medan 10 procent kan användas till bland annat frukostmöten, hjälpa till vid event som möbelriksdagen, WIK-dagen och Skillingarydskalaset.

Nu jobbar en projektgrupp – tre från näringslivet och två från kommunen – med att rekrytera en ersättare till Peter Hugosson.

Näringslivschefen finansieras av ägarna genom medlemsavgifter och skatt.