Kritiken blev massiv när planerna på att bygga 350-400 bostäder på slättområdet söder om Vandalorum, offentliggjordes i början på hösten. De boende protesterade, LRF protesterade och det skulle visa sig att även vissa politiker var negativa till planerna på att bygga bostäder på åkermark.

I det läget valde stadsbyggnadsnämnden att överlämna frågan till kommunfullmäktige för att inte lägga ner tid i onödan på något som kanske inte kommer att bli verklighet i framtiden. Men innan det hamnar i kommunfullmäktige måste kommunstyrelsen säga sitt och där verkade de ha vissa problem. Gottlieb Granberg (M), erkände i förra veckan att frågan inte var helt okomplicerad.

Annons

”Framför allt frågan om vi ska bygga på jordbruksmark eller ej, är en het potatis. Det är därför vi vill prata om det här inom partigrupperna en gång till”, sa Granberg efter kommunstyrelsen ännu en gång inte kommit till ett beslut.

Dessutom handlar det om att den gällande översiktsplanen, vilken inte omfattar någon byggnation i Nöbbele, och bostadsförsörjningsplanen som nämnde Nöbbele som en ”möjlig plats för nya bostäder”.

Under måndagens sammanträde kom man till beslutet att lägga förslaget i malpåse, åtminstone tills vidare.

– Vi tar inte ställning till frågan, säger Hans-Göran Johansson (C).

En ny översiktsplan är dock under utformning och beroende på vad som kommer fram i den så kan området bli aktuellt för bostäder igen.

– Vi gör ingenting mer förrän vi har en ny översiktsplan.