I dagarna får 600 invånare i Värnamo kommun ett brev med frågor om hur de upplever din egen trygghet och säkerhet.

- Frågorna handlar om informationssäkerhet i hemmiljö, beredskapsåtgärder för bristsituationer och vilka förväntningar invånarna har på samhällets förmåga att hjälpa till vid händelser som drabbar enskilda så som olyckor eller samhällsstörningar, säger räddningschef Pär Liljekvist.

Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som genom SCB skickat enkäten, i samarbete med Värnamo kommun som valt att vara med i undersökningen.

Undersökningen handlar om hur invånarna ser på sin egen trygghet och säkerhet.

- Vid samhällsstörningar måste kommunen och andra myndigheter prioritera sina resurser och hjälpinsatser till de invånare som är mest behövande. Som invånare kan man själv göra mycket för att klara en samhällsstörning vid avbrott i el, tele, vatten, livsmedel, exempelvis alternativ för vattenförvaring, värmekällor och hållbar mat, säger Pär Liljekvist.

I våras skickades broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” ut till alla hushåll i Sverige. I den finns en lista över vad som kan vara bra att ha hemma för att vara självförsörjande i minst 72 timmar.