– Till en betydligt mindre peng kan man satsa på bra mat och nära ledarskap genom att tillsätta en kostutvecklare, säger Carina Johansson (C).

Maten som serveras på olika skolor och äldreboenden i kommunen skiljer sig åt och det är något som man från politiskt håll vill ändra på. För att kvaliteten ska vara lika bra i alla skolkök och kommunala kök beslutade fullmäktige i förra veckan att en ny organisation ska tas fram - en kostorganisation som ska ligga under fastighets- och serviceförvaltningen. Kostorganisationen ska fungera som en egen enhet med en gemensam chef för alla som jobbar inom kök i Gislaveds kommun. Att en helt ny kostorganisation ska skapas var majoritetens förslag (M, S och MP). Centerpartiet som är i opposition hade ett annat förslag och yrkande.

"Lyfta personalen och deras kompetens"

– Vi ville att man skulle lyfta personalen inom köken genom att tillsätta en ny tjänst, en kostutvecklare, som skulle jobba med utveckling och att lyfta personalen och deras kompetens, säger Carina Johansson (C), oppositionsråd och andra vice ordförande i kommunstyrelsen.

Hon är kritisk till en ny kostorganisation.

Annons

– Vi tror inte på en sådan här centralisering i en sådan här kommun. Vi tror att det är bättre att ha kvar det som det är, med rektorerna som chefer även för personalen inom skolköken. Vi tror på ett nära ledarskap ute på enheterna och att man istället ska utveckla och jobba med de här frågorna genom att tillsätta en kostutvecklare, säger Carina Johansson.

"Spretar väldigt mycket"

Majoritetens förslag om en ny kostorganisation, som röstades igenom i fullmäktige i torsdags, kräver en större förändring, men enligt kommunalrådet Marie Johansson (S) behövs det för att få ihop personalen.

– Det spretar väldigt mycket nu i hur man jobbar med ekologisk mat. Vi vill att alla våra barn ska få samma förutsättningar till bra mat. Kosten blir allt viktigare och vi styr mot mer ekologisk mat. Det krävs att vi har en bra struktur och att vi kan jobba effektivt för att ta tillvara på människors kunskaper. Vi vill få ihop alla under en och samma hatt. Just nu är det många olika chefer för kosten eftersom det ligger under respektive rektor och områdeschef, säger Marie Johansson.

Efter votering klubbades majoritetens förslag om en gemensam kostorganisation igenom med 41 röster för och sex röster emot. Två ledamöter valde att avstå att rösta.

Kommunstyrelsen har nu fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för en ny kostorganisation och hur den kan komma att se ut.

Mat