Tillsammans med skolchefen Mats Spånberg gör han allt vad han kan för att påverka situationen. Näringslivet är redan i dag i behov av utbildad arbetskraft medan söktrycket på gymnasieprogram som skulle kunna motsvara behovet, är lågt.

Fakta: Nytt teknikprogram

Syftet med det regionala/lokala arbetet har varit: att säkerställa det lokala/regionala lågsikt..

Fakta: Nytt teknikprogram

Syftet med det regionala/lokala arbetet har varit: att säkerställa det lokala/regionala lågsiktiga behovet av rätt kompetens för industrin. Att öka intresset bland regionens ungdomar för lokal arbetsmarknad och industri.

Målet är att säkerställa industrins långsiktiga behov av arbetskraft med rätt kompetens.

Företrädare för skola och näringsliv har tagit fram förslag som omfattar statushöjning, teknikkrav/maskinpark, förväntningar på näringsliv, grundskola, behov av kompetensförstärkning inom gymnasieskolan, och behov av ett fjärde utbildningsår.

Nytt yrkestekniskt program med smalare bas, programmet föreslås innehålla minst fyra utgångar: robotteknik, verktygstekniker, produktionsteknik, produktion och automation.

– Små bolag har ingen möjlighet att ta emot lärlingar. De har inte råd att anställa någon för att lära upp den. Kan de däremot anställa någon med en industriteknisk grundutbildning är det lättare att ge specialkompetens inom företaget, säger Anders Ahlström.

Tuffa utmaningar

Framför sig har Anders Ahlström och Mats Spånberg åtminstone tre tuffa utmaningar. En utmaning är att påverka politiker och beslutsfattare så att främst teknikprogrammet inom gymnasieskolan förändras.

Båda varnade redan när den nuvarande gymnasieskolan presenterades för de inlåsningseffekter modellen hade, och de fick rätt.

Anders Ahlström ser framför sig en ny utbildningsmodell med gemensam ingång men med fyra möjliga utgångar.

– Eleverna ska ha möjlighet att välja inriktning under utbildningens gång, alla val behöver inte vara gjorda i förväg, säger Ahlström och tillägger att programmen ska vara högskoleförberedande, men att detta ska kunna väljas bort.

Maskiner och utrustning

Annons

Mats Spånberg håller med Anders Alström om att dagens gymnasieskola är för stereotyp. Mats ser samtidigt att skolan inte har möjlighet ha den maskinpark och den utrustning som kan behövas för att utbildningen ska hänga med i industrins snabba utveckling.

Anders Ahlström påpekar att det med största säkerhet finns leverantörer som kan hjälpa till med sponsring av utrustning.

Vill lyssna

Redan om någon vecka kommer regeringens utredare att besöka Gislaveds gymnasium för att träffar företrädare inom näringsliv och skola. Anders Ahlström berättar att han skrev ett långt brev till utredaren och beskrev situationen. Och som svar kommer utredaren till Gislaved.

– Hon var intresserad av att höra vad vi har att säga, säger Anders Ahlström.

Den andra och kanske tredje utmaningen är att få eleverna och deras föräldrar intresserade av en industriteknisk utbildning.

Höjer statusen

Både Mats Spånberg och Anders Ahlström tror att många fortfarande har bilden av att ett industrijobb skulle vara smutsigt, utan möjligheter till vidareutveckling och karriärmöjligheter. Men den bilden stämmer inte med dagens industrier.

– Vi behöver höja statusen på industrijobben, det ska finnas en stolthet i att arbeta inom industrin, säger Anders Ahlström och tillägger att en möjlighet till statushöjning är att skapa en ny och egen identitet genom att bilda en Yrkesakademi alternativt ett Industricollage.

Bråttom, mycket bråttom

Både Mats Spånberg och Anders Ahlström konstaterar att det är bråttom, mycket bråttom, om inte industrin ska tappa kraft eller välja att flytta dit det finns utbildad arbetskraft. Helst hade de sett att förändringarna de förslår redan var genomförda sedan länge tillbaka.

– Vi hoppas på höstterminen 2015, och att det fjärde utbildningsåret kommer igång höstterminen 2016, säger Spånberg och Ahlström.