I sommar har åtta feriearbetare fortsatt med det som feriearbetarna tidigare somrar påbörjat. Det har handlat om att scanna fotografier, fotografera samlingarna, bemanna museet och utföra enklare guidningar. Men en arbetsuppgift har varit ny och det har varit att förlägga en cache till bruket. Idén till geocaching dök upp på ett ”spånarmöte” i höstas och är nu den första idén som förverkligas. Enligt föreningens ordförande Bo Lindén är fler på gång. Avsikten med mötena är att hitta nya idéer för att Åminne bruksmuseum ska fortsätta vara ett levande museum.

Geocaching är en GPS-stödd variant av skattjakt, utomhus som härstammar från USA. Utövarna s..

Geocaching är en GPS-stödd variant av skattjakt, utomhus som härstammar från USA. Utövarna söker skatter (så kallade cacher) vars koordinater är utlagda på Internet. Dessa gömmor placeras av andra deltagare. Källa: Wikipedia

Annons

– Ett museum ska både skildra dåtid och hänga med i utvecklingen, säger Karin Malmsten som varit med och spånat.

Att geocaching är stort har de förstått vid det här laget. De hann inte ens få ut lådan innan någon var och sökte efter cachen. Amanda Kärdevik och David Hermansson, som fick uppdraget att ordna cachen, har dessutom vidareutvecklat geocachingen på museet till en skattjakt där den första cachen ger en ledtråd till ytterligare cachar och i varje låda finns dessutom ett pussel och lite mer information om bruket. Vid återlämnadet av pusslet till bruksmuseet får man en lite present som tack.

Förhoppningen är att fler ska upptäcka bruket på det här viset.

– De kanske kommer hit och tänker ”vad är här för ställe, det vill jag veta mer om”, säger Bo.