Bara 13 procent av eleverna i årskurs 4 till 6 i Gislaved är inskrivna i fritidshemmet. Det är lägre än snittet i landet på 21 procent. Nu vill kommunen satsa på att locka fler barn genom att erbjuda en ny form av verksamhet, så kallat öppet fritids som ett pilotprojekt under två år.

– Man skriver in sig för hela terminen och sedan kan barnen komma och gå som de vill. Tillsynen och ansvaret är lite lägre än i det vanliga fritidhemmet, säger Ingeborg Wendefors, rektor på Gullviveskolan där öppet fritids kommer att vara beläget.

Många vinster

Vinsterna med att få fler barn att gå på fritids är många, enligt Ingeborg Wendefors och Sonja Sävås, projektledare för skolomorganisationen i Gislaved.

Förutom att barnen slipper vara ensamma hemma efter skolan, får de också möjligheten att möta andra barn på fritiden under organiserade former och med utbildad personal nära till hands.

Annons

– Att barnen får en vettig fritid gör att man växer som människa. Jag tror att man växer av att möta andra, säger Sonja Sävås.

Tanken är att öppet fritids också ska vara en brygga ut i samhället, till föreningslivet.

– Jag tror att detta kan bli en fantastisk verksamhet där barnen som går i skolan tillsammans känner att de vill umgås här på eftermiddagen och sedan kanske gå vidare till någon av föreningarnas aktiviteter. Vi kommer att samarbeta med föreningslivet och bjuda in föreningar att till exempel ha prova på-veckor här på fritids för att barnen sedan ska komma med i deras verksamhet, säger Ingeborg Wendefors.

Alla barn välkomna

Öppet fritids har bara testats i ett fåtal kommuner i landet.

– Det är bland annat Göteborg och Malmö som har det och det har fallit väldigt väl ut, säger Sonja Sävås.

Till skillnad från det vanliga fritidshemmet som barnen bara får delta i om föräldrarna arbetar eller studerar får alla barn mellan 10 och 13 år delta i öppet fritids mot en terminsavgift på 500 kronor.

De barn som har behov av mer omsorg och tillsyn kommer fortfarande att kunna skriva in sig i det vanliga fritidshemmet.