Gnosjö kommun har tillsammans med Gislaved, Vaggeryd och Värnamo kommun tagit fram ett gemensamt förslag till renhållningsordningen för år 2018-2022. Fokus på förslaget är att ta ett nytt gemensamt steg mot en hållbar framtid.

– Det här är en högaktuell fråga som ligger helt i linje med de riktlinjer som riksdagen har beslutat om, att vi 2018 ska ta hand om minst 50 procent av hushållens matavfall, säger Kristine Hästmark, kommunstyrelsens ordförande, och fortsätter:

Annons

– Men det är framförallt en framtidsfråga – att vi tar ansvar för vad vi lämnar efter oss till kommande generationer.

Lämna synpunkter

Nu har kommuninvånarna chansen att lämna synpunkter och säga vad de tycker om det nya förslaget. Det kommer att ställas ut på biblioteket i Gnosjö och Hillerstorp samt på kommunhuset i Gnosjö mellan 1 november och 15 december. Förslaget finns också att läsa på kommunens hemsida.

– Insamlingssystemet som vi föreslår är utbyggnadsbart så vi kan eventuellt ta hand om textilier och liknande i framtiden. Troligt är att vi ska ta hand om resterande avfall inom en snar framtid, och då ligger vi steget före, säger Kristine.

Förbättra miljöarbetet

Vad kommunerna vill med denna plan är att förbättra miljöarbetet och servicen för hushållen. Avfallshanteringen ska utvecklas högre i den så kallade avfallstrappan, mot mer förebyggande, återanvändning och återvinning. Renhållningsordningen, som antas av kommunfullmäktige, består av dels avfallsplan, dels föreskrifter gällande hantering av avfall.

– Den bästa förpackningen är den som inte uppstår. Det är till exempel onödigt att köpa tomater i konservburk när vi kan köpa dem i lösvikt.