Sedan några år tillbaka råder det stor lokalbrist på skolans område. Det är en komplex fråga som förändras från år till år, med storleken på kullarna och de senaste årens invandring. Att det nu har uppstått en brist i just den östra kommundelen beror delvis på Migrationsverkets familjeboende i Yxenhaga, men kanske i ännu högre grad på en ambition att tydliggöra den nya stadieindelningen.

De elever i årskurs 6 som tidigare bussats från Hok och Svenarum till Hjortsjöskolan för att gå årskurserna 6–9 ska nu gå mellanstadiet 4–6 i Svenarum. Samtidigt flyttas 3:orna från Svenarum till Hoks F–3-skola.

En ökning från tre till fyra årskullar i Hok alltså.

Annons

— Till följd av detta har det gjorts en framställan från barn- och utbildningsnämnden om temporära lokaler i Hok, som vi från kommunledningen avser att bifalla. Det handlar om en summa i storleksordningen 10 miljoner kronor för att köpa in moduler av den sort som i dag finns söder om sporthallen i Vaggeryd, säger kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson.

Modulen eller modulerna kommer att placeras på den äng som ligger cirka 70 meter nordväst om den nuvarande skolan.

Är det här en del i ekvationen runt Södra park-förskolan?

— Det var det från början, men har brutits ut. Inför fortsättningen av skolans lokalfrågor är det viktigt att vi förenklar ärendena så att objekten stämmer överens med vad som finns med i budget, säger Gert.

Målet är att den nya skolenheten ska vara på plats och i drift redan till hösten.