Kommunens främsta företrädare, kommunalrådet Gert Jonsson och kommundirektör Annika Hedwall stod i dörren och tog emot. Många av deltagarna var politiker - samtliga partier fanns representerade - medan en del var företrädare för den kommunala administrationen. Skolchefen, Per-Erik Lorentzon och tekniska chefen, Magnus Ljunggren kom för att förklara läget och eventuella framtidsplaner. Politikerna å sin sida var på plats för att lyssna.

Och det var många av samhällets invånare hade kommit för att lyssna och säga sin mening. En del av dem syntes dagen innan på julbordet för daglediga.

Relaterat: 100 daglediga samlades till julbord på Rasta

För att få en ordning i debatten användes samma modell som vid det tidigare Medborgarcaféet, som hölls i Hok den 8 maj.

Relaterat: Medborgarcaféet i Hok gav mersmak
Bengt Granefelt, Kristopher Pihlgren, Bengt Fält och Calle Johansson diskuterade vid ett av borden. Calle noterade att en ny planskild järnvägskorsning söder om samhället kan påverka sågverkets expansionsmöjligheter.
Foto: Gunnar Hoglund

Deltagarna delades in i sex grupper, enligt de bord de satt sig vid. Politiker och tjänstemän fördelade sig mellan borden för att anteckna och bidra med kunskaper.

Läs vidare i faktarutan här intill vad som framkom.

Några inledande grundfakta förmedlades av Gert och Annika: Från 2009 till 2017 har Klevshults befolkning vuxit från 250 till 302. Det föds årligen fyra barn i tätorten och det går 1,04 män/pojkar på varje kvinna/flicka. Vill de åka till Jönköping med tåg eller buss går det dagligen 18 turer.

Magnus Ljunggren visade en karta över samhället, som likt Skillingaryd är grupperat längs gamla E4 och järnvägen, med militär mark i öster.

Annons

Tekniska chefen, Magnus Ljunggren, berättade om vägar och andra tekniska saker.
Foto: Gunnar Hoglund

– Det finns en del lediga tomter på detaljplanerat område i samhället. Ett lite större område ligger mitt i samhället vid gångvägen under E4 och så finns det kommunal mark på andra sidan järnvägen i nordväst.

Han berättade också om de eventuella, framtida, tankarna på en planskild korsning med järnvägen söder om samhället och en cykelväg till Skillingaryd. Elektrifiering av järnvägen och nedskräpning runt lastbilsparkeringen söder om Rasta är andra frågor som berör tekniska förvaltningen.

Skolchefen redogjorde för läget efter att skolans lokalplan blivit någotsånär fastslagen. Klevshults skola kommer framöver att vara en F-3-skola, med två förskoleavdelningar.

– Problemet är att det bara kommer att bli ett 20-tal elever, när även Åker blir en F-3-skola. Då kan det vara ett bra idé att alla prova med en form med åldersblandade klasser F-1 och 2-3, som redan i dag används i Bondstorp och snart även i Svenarum.

Men underströk han, det blir inte aktuellt för Klevshults del förrän kanske 2020, när Sörgårdsskolan i Skillingaryd är utbyggd för att klara fler mellanstadieelever.

Så tycker Klevshultsborna

Lägenheter: Det behövs fler, främst för att äldre ska kunna lämna sina hus och bo kvar i..

Så tycker Klevshultsborna

Lägenheter: Det behövs fler, främst för att äldre ska kunna lämna sina hus och bo kvar i samhället. Då blir det prisvärda hus lediga för inflyttning av barnfamiljer.

Lediga tomter: Marknadsför dem i Värnamo - för en krona styck så att det händer något.

Bygg en liten sporthall: Den ska kunna användas av skolan, som gympahall och som matsal, men även kunna hyras av föreningar och andra. Behövs också en slöjdsal.

Bättre skötsel av grönområden: Klevshult håller på att växa igen; allmänna gräsmattor klipps inte och sly försämrar sikt.

Övrigt: Ordna cykelväg till Skillingaryd, rusta upp tennisbanan, asfaltera gång- och cykelvägen i samhället efter bygget av lekplatsen, rusta upp motorvägens bullervall, som har sjunkit, ordna fram en offentlig samlingslokal, sopa upp gruset efter vintern snabbare.