Utmed Malmövägen, vid handelsområdet Söderport, kommer Värnamo kommun att lägga ny spillvattenledning vilket kommer att påverka framkomligheten på vägen och i cirkulationsplats Östboplan, i korsningen med Ringvägen. Kommunen berättar i pressmeddelandet att området kommer att stängas av helt för trafik under natten mellan den 19 och 20 april mellan klockan 24 och 06.

Kommunen skriver även att rondellen kommer att byggas om för att anläggningsarbetet ska kunna genomföras. Man ska då bygga en ramp av torrasfalt så att fordon kan köra över rondellen. En del av gräsmattan grävs bort och rondellen kommer istället att fyllas med grus och körplåtar. Trädet som står i rondellen kommer dock att skyddas och bevaras.

– Vi hoppas att trafikanterna kör sakta och tar hänsyn till att området är en arbetsplats under den här tiden. Även gång- och cykelvägen på östra sidan av Malmövägen berörs, säger Lars Fälth, projektledare på tekniska förvaltningen.

I pressmeddelandet skriver kommunen att schaktarbetet med spillvattenledningen beräknas börja en 23 april och pågå i två månader. Arbetet med att tillfälligt bygga om rondellen kommer att genomföras under natten mellan den 19 och 20 april då rondellen är avstängd för trafik.

Bussresenärer som i vanliga fall använder hållplatsen på Malmövägens östra sida kommer inte att användas under arbetets gång utan resenärerna hänvisas till hållplatsen på Ringvägen ungefär 100 meter bort.

Annons