En markägare högg ner skogen som växte ända ner till sjön, jämnade till marken, transporterade dit sand, lade ut en brygga samt byggde en bastubyggnad precis intill sjön. Allt detta gjordes utan att markägaren varken sökte bygglov eller dispens från strandskyddsbestämmelserna.

– Han har sagt till oss att han inte förstod att det krävdes tillstånd, säger stadsarkitekten Sven Hedlund.

Struntade i staten

En annan markägare vid en annan sjö i kommunen ansökte om bygglov för att bygga ett fritidshus där det redan fanns en äldre fallfärdig byggnad. Bygg- och miljönämnden gav sitt klartecken men när länsstyrelsen sedan granskade ärendet så förtydligade man bland annat allmänhetens rätt till området närmast sjön och ålade markägaren att sätta upp ett staket eller en häck vid tomtgränsen.

Annons

– Ja, och så blev det så här istället, säger Sven Hedlund med en suck när han visar flygfotot över hur fastigheten ser ut i dag.

På fotot ser man tydligt att det varken finns något staket eller häck som avgränsar fastigheten. Istället har man skapat en privat strand och dessutom tagit en betydligt större yta i anspråk än den avstyckade fastigheten. Det här fallet uppdagades när en granne hörde av sig och frågade om man verkligen får göra så här och svaret var förstås ett bestämt nej.

– Det är länsstyrelsen, alltså staten, som sagt till markägaren att man inte får göra så här men ändå gör man det. Det är nonchalant att tro att ingen kommer att se det, säger Sven Hedlund.

Kan inte blunda

Nu har båda fallen överlämnats till åklagare för åtalsprövning.

– Vi är skyldiga enligt lag att göra detta. Vi får inte blunda för det här ens om vi vill, säger Niclas Palmgren (M), ordförande i bygg- och miljönämnden.

För bygg- och miljönämnden är det här en ny situation. Enligt Sven Hedlund så har inte nämnden behövt vända sig till åklagare tidigare, men nu har man flera svåra och jobbiga ärenden som de jobbar med. Vad det beror på kan de bara spekulera kring.

– Vi får också vara lite självkritiska. Har vi informerat tillräckligt? frågar sig Niclas Palmgren.