Nu ska hela vattenledningsnätet i Bors samhälle rengöras, det är hela 17 kilometer vattenledningar som ska spolas igenom.

Arbetet börjar på måndag nästa vecka och pågår sedan under 14 dagar.

Brunt vatten

— Anledningen till att vi gör detta är att man bland annat haft en hel del problem med brunt vatten här i samhället, säger Johan Virdung ledningsnätsingenjör på Värnamo kommun.

Hur går det hela till egentligen?

— Vi har anlitat en entreprenör för hela arbetet och metoden som kommer att användas innebär att man leder in tryckluft och vatten via brand- eller spolposter som finns i gatan och på det sättet rengör ledningarna.

Kommer det att påverka hushållen under tiden som ni renspolar?

Annons

— En del störningar kommer det att bli, under vissa tider kommer man inte att kunna använda vattnet beroende på vart man bor i samhället, men alla hushåll kommer att få information om detta innan vi börjar, säger Johan Virdung och fortsätter:

— Efter att arbetet är slutfört är det viktigt att man spolar igenom alla kranar tills vattnet är helt klart, innan man använder tvätt- eller diskmaskinen, annars finns risk att filtren blir igensatta.

Cirka tio år sedan

Det är inte särskilt vanligt att man spolar igenom hela vattenledningsnätet vid ett och samma tillfälle, senast man rengjorde vattenledningsnätet i Bor var för cirka tio år sedan.

Planen är nu att man ska göra samma sak i alla kransorter i Värnamo kommun, ett arbete som kommer att pågår under cirka fyra års tid.

— Efter det är det dags för hela Värnamo tätort och det kommer säkert att ta ett antal år, syftet med allt är ju naturligtvis att vi vill säkerställa en god vattenkvalité, konstaterar Virdung.