Den mögelskadade C-längan på Trälleborgsskolan har stått oanvänd i fyra år. Under tiden har behovet av fler undervisningslokaler ökat.

Även skolans gympasal, som är för liten, ska ersättas. Tanken är att eleverna ska ha gymnastik i en ny idrottshall som ska byggas i Folkets Park-området. Var den hallen ska byggas, och om man till och med ska bygga två, har dock blivit en politisk långbänk. Detta framför allt beroende på olika uppfattningar om vad som ska hända med Folkets Park och dess byggnader.

Uppdrag: Börja bygg

Nu finns dock en politisk uppgörelse om hur skol- och parkområdet ska förändras i stora drag.

Uppgörelsen innebär att om- och tillbyggnaden av Trälleborgsskolan ska komma i gång snarast. Det uppdraget har gått till tekniska utskottet.

— Det är väldigt viktigt att vi kommer i gång med Trälleborgsskolan. Det har varit väldigt många diskussioner och vi har stått långtifrån varandra men skolan måste få en permanent lösning, säger oppositionsråd Ulla Gradeen (S) till tidningen.

Läs mer: "Nu måste något hända"

Kompromiss i parken

Annons

När det gäller Folkets Park har turerna varit många. Först skulle en idrottshall byggas norr om parken. Därefter kom förslag om två hallar placerade mitt i parken.

Enligt uppgörelsen i kommunstyrelsen står det nu klart att utescenen och dansrotundan ska få finnas kvar. Däremot får serveringsbyggnaden ge plats åt nyggen.

— Serveringsbyggnaden har inte samma kulturhistoriska värde som scenen och dansbanan. Man får ge och ta. Vi har ju varit väldigt tydliga med att parkens funktion ska finnas kvar men sen kan man kanske göra förändringar för att få det ännu bättre. Det kommer att finnas servering i parken i någon form, säger Ulla Gradeen och fortsätter:

— Det vi är överens om är att vi ska lyfta hela området. Det tror jag kommer bli bra även för stiftelsen (Folkets Park, reds. anm.).

Läs mer: Förslaget: Dubbla idrottshallar i Folkets Park

Tidsplan

Tanken är att hela området kring skolan och parken ska bli ett attraktivt centrum för skola, kultur, idrott och rekreation dit människor i alla åldrar ska söka sig.

— Vi vill skapa ett område som är tillgängligt och attraktivt för alla. Värnamo kommun äger marken och byggnaderna och hyr ut scenen och dansbanan för den som vill arrangera evenemang och vi hoppas att många tar tillvara den möjligheten, säger Gottlieb Granberg (M), vice ordförande i kommunstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Redan i mars ska det finnas en analys av vilka behov som området ska tillgodose. I augusti ska det presenteras ett förslag på hur området ska se ut. Efter det ska detaljplanen ändras och när det är klart ska den första av två idrottshallar börja byggas.

I samband med att området byggs om ska också trafiksituationen förbättras.