"Projekt Gislaved centrum" är arbetsnamnet på arbetet som under hösten börjar med att samla in synpunkter från invånarna.

– Vi vill göra det tidigt för att se vad allmänheten tycker. Jag tror många har en klar bild av vad man tycker behövs, säger Hanna Seger, utvecklingsledare på kommunstyrelseförvaltningen.

Arbetet började egentligen för ett bra tag sedan.

– Det är egentligen lite omstart nu. Vi hade en start för några år sedan, men sedan har det hänt lite annat. Nu har vi en ny tidsplan.

Grunden ligger i den fördjupade översiktsplanen från 2010 för Gislaveds tätort.

– Redan då ville man förändra centrum för att det ska bli bättre och mer attraktivt. Man gör löpande underhåll hela tiden, men senaste förändringen var när gågatan byggdes på 80-talet, berättar Hanna Seger.

Omstarten började med en workshop med politikerna i somras och nu är det dags för övriga medborgare att säga sitt. Det planeras för en rad dialoger på skolor, fritidshem och med näringslivet och handeln. Dessutom ska det lanseras en ny hemsida med en webbenkät som man kan besvara var och när som helst.

– Vi vill ha flera olika kanaler, sedan har politiken tryckt mycket på barn och unga.

I dialogerna ingår frågor som "tycker du att det är fint i centrum?" och "känner du dig trygg i centrum?". Ett första test gjordes i Torghuset i Smålandsstenar under hållbarhetsmässan.

Annons

– Vi ville inte fokusera bara på Gislaved, för det är centralort för hela kommunen. Alla ska få säga sitt, säger utvecklingsledaren Claudia Bartelsson, som också jobbar med projektet.

Men intresset var svalare än man hade hoppats på.

– Det var många som undrade "varför ska jag bidra till Gislaved centrum?", men alla är ju här någon gång. Man kanske går till arbetsförmedlingen, försäkringskassan eller Lindex eller Kappahl, säger Claudia Bartelsson.

– En del säger att de aldrig är här, då undrar vi varför. Är det för att det ser tråkigt ut, eller är det inte rätt utbud?, frågar sig Hanna Seger.

Det som ska ses över i projektet är ett antal utvalda områden kring Köpmangatan, Järnvägsgatan och parkerna i centrum. Bland annat ska gågatan göras mer attraktiv, Järnvägsgatan ska bli mer som en tätortsgata och grönområdet intill kommunhuset som nyligen fått namnet Johan Orres park ska få en ny gestaltning. Även Torgparken ingår i projektet. Frågor man ska fokusera på är grönstråk, åldersövergripande aktiviteter och mötesplatser, nya gångstråk, ökad säkerhet för gångare och cyklister och fler hyresbostäder i centrum. En lekplats i centrum är en fråga som tidigare varit uppe i kommunfullmäktige som nu tas med i det här projektet, där kommuninvånarna kan vara med och tycka till om var den ska ligga och hur den ska utformas.

Alla synpunkter som kommer in ska sammanställas till en rapport som ska vara klar nästa höst.

– Då är målet att vi har ett underlag för fortsatta beslut. Det kanske finns en del saker som man kan göra direkt som inte kostar så mycket, men en del kommer säkert att kräva en större investering, säger Hanna Seger.

Vid folkomröstningen om ny simhall i kommunen var gensvaret klent, mindre än hälften av de röstberättigade sa sitt. Men i det här fallet hoppas man på bättre respons.

– Det är väldigt viktigt, allmänna synpunkter väger tungt. Vi läser precis allt, säger Claudia Bartelsson.

– Ju fler som tycker samma sak, desto större genomslag får det. Vi hoppas att man ser det som en möjlighet, säger Hanna Seger.