Omkring 1 000 kubikmeter förorenad jord ska schaktas bort från tomten. Det är jordmassor som innehåller framförallt arsenik och krom och vars hantering omgärdas med strikta bestämmelser.

— Det är skönt att vi nu kommit så här långt, säger miljöinspektör Miia Liisa Carlsson på Värnamo kommun som följt ärendet under åren.

Tog prover

Annons

Det var hösten 2013 som Värnamo Nyheter på egen hand tog markprover på området och skickade för analys. Svaret visade att jorden var förgiftad och senare undersökning avslöjade att det kunde vara upp till ett ton arsenik i marken. Något brottsligt var det dock inte, lagarna hade varit annorlunda när sågen var igång.

En ny ägare kom senare in och var beredd att ta itu med föroreningarna.

Finns en plan

Nu har planen kommit för hur området ska saneras. Betongplattan som låg vid impregneringen ska under säkra former forslas bort, och på samma plats ska jord omfattande 15 gånger 25 meter och ned till 1,5 meters djup grävas bort.

Detsamma gäller ett ungefär dubbelt så stort område inne på sågen. Totalt uppskattas jordmassorna till 1 000 kubikmeter.

Börjar snart

— Vi har tagit emot deras plan och förklarat vad som gäller, bland annat att ägaren måste anmäla om det dyker upp ytterligare okända föroreningar under saneringens gång, förklarar kommunens miljöinspektör Miia Liisa Carlsson.

Under våren eller i sommar kommer saneringsarbetet att påbörjas.

— Eftersom det finns ett företag som äger marken blir det företaget som får bekosta saneringen, säger Miia Liisa Carlsson.

Efter genomförd sanering kommer industriområdet att byggas om.