För drygt en månad sedan hävde Gislaveds kommun bevattningsförbudet i kommunen, men sedan tisdagen den 7 augusti råder det återigen bevattningsförbud i hela kommunen.

Det är den långvariga torkan som nu har påverkat grundvattennivåerna även i de stora grundvattenmagasin som används för den kommunala vattenförsörjningen.

– Att vi inför bevattningsförbud beror på en kombination av två saker - grundvattnet sjunker snabbare än normalt och vattenförbrukningen ökar när folk kommer tillbaka efter semestern. Detta gör tillsammans att vi vill vara proaktiva, säger Eva Johansson, tillförordnad VA-chef på Gislaveds kommun.

Bevattningsförbudet gäller tills vidare och berör de som använder sig av kommunalt vatten.

Det innebär bevattningsförbudet

Du får inte vattna i trädgården med trädgårdsslang.

Du får inte tvätta bilen med tr..

Det innebär bevattningsförbudet

Du får inte vattna i trädgården med trädgårdsslang.

Du får inte tvätta bilen med trädgårdsslang.

Du får inte fylla din trädgårdspool.

Du får inte använda högtryckstvätt för att tvätta fasader eller liknande.

I övrigt ska du vara sparsam med användandet av vattnet och undvika det som inte är nödvändigt.

Källa: Gislaveds kommun