När jag gick på högstadiet för 45 år sedan förfasade sig den tidens gamlingar över hur det hade blivit i den svenska skolan. Magistrarna hade inte längre kostym, vit skjorta och slips. Eleverna tilltalades med sina förnamn och eleverna fick säga både "du" och "hej" till lärarna.

Skolan var förlorat och Sverige hade ingen framtid.

Men vi vet ju hur det gick. Välfärden fortsatte att öka. Aldrig hade det tidigare varit så bra i Sverige. Den nya demokratiska skolan fungerade bra.

Nu hör jag samma tongångar igen. Gamlingar förfasar sig över den svenska skolan. Eleverna sitter inte tysta på rad i sina bänkar och lyssnar på läraren som förklarar vad som är viktigt att kunna. Istället får eleverna själva leta reda på fakta, dra slutsatser och presentera det inför sina klasskamrater. "Snart går det åt skogen med Sverige!", ropar dögrävarna.

Och bevisen radas upp. Pisa-undersökningen visar ju med all tydlighet att svenska elever är både dumma och oförmögna att lösa ekvationer. Bättre är det i Kina och Japan.

Annons

Men hallå där, säger jag. Vill vi ha en skola som i Kina och Japan där eleverna knappt vågar be om att få gå på toaletten under lektionstid?

Om man tittar bakom Pisa-undersökningens dörr kommer man att hitta mer än bara en rak rankinglista över världens skolor.

I Kina valdes de bästa eleverna ut för att vara med i undersökningen. I Sverige lät vi alla vara med, även nyanlända invandrarbarn utan bra svenskkunskaper.

I Japan lyder skolbarnen auktoriteter. När läraren sa att man skulle göra ett prov, då gjorde man också det. I Sverige förklarade läraren att det är ett anonymt prov som inte kommer att påverka betyget. Om minst en elev i varje klass struntade att göra sitt yttersta var det tillräckligt för att putta ned Sverige på listan.

Att svärta ned den svenska skolan har blivit politikernas favoritsysselsättning. Men vi ska inte tro dem. Ifrågasätt hellre Pisaundersökningen! Varför ska ett privat företag (på uppdrag av OECD) få styra vår skola?

Låt oss satsa på kreativa barn och ungdomar. Levande kritiska människor. Sådana som framtiden behöver. Inte barn uppväxta med kadaverdisciplin.