Andy Warhol, Mata Hari, Donald Tusk, Pier Paolo Pasolini och Herbert von Karajan har alla en gemensam nämnare. De har tillhört några av Europas minoriteter, som för de flesta är mer eller mindre okända.

Samtal på scen

Men Ingmar Karlssons senaste bok fyller på just sådan kunskap. "De små folkens historia" har undertiteln Minoriteter i Europa och presenterades under Smålands litteraturfestival på en scen i Gummifabriken.

Läs mer: Bok om minoriteter väsentlig men med vissa skavanker

– Hemma i Burseryd blev jag tidigt varse om att det fanns folk från minoriteter bland oss, säger han och påminner om kroaten Miro Baresic som var en av arbetarna på Burseryds Bruk, innan han mördade Jugoslaviens ambassadör i Stockholm 1971.

Minsta minoriteterna

Diplomaten och flitige författaren Ingmar Karlsson har skrivit en mängd böcker med historisk bakgrund till konflikter i Mellanöstern och Europa. Han analyserade Europas minoriteter redan på 1980-talet. Då handlade det om inventeringar för Utrikesdepartementet, för att undersöka var det kunde uppstå konflikter.

– Av de folkgrupper som jag inventerade då finns alla utom två kvar idag.

Annons

De 25 minsta folkgrupperna som hans bok beskriver har klarat sig på egna ben, utan nämnvärt stöd från hemlandet eller annan modernation.

– För dem har EU haft stor betydelse, eftersom unionen tvingat hemländerna att driva en vettig minoritetspolitik.

Resa i Europa

– Min tanke med boken är den ska bjuda på en blandning av kåseri, reseskildring och politisk historia, säger Ingmar Karlsson.

Han föreslår att man har den som följeslagare på resa genom Europa och läser lämpligt kapitel beroende på var man befinner sig.

Saknar boken några minoriteter? Ja, angående romer och samer hänvisar författaren till mer sakkunniga skribenter.

Inga smålänningar

– Om jag dessutom haft med alla folkgrupper i Ryssland hade det blivit 75 till, säger Ingmar Karlsson.

Och med glimten i ögat reciterar han den avslutande meningen i bokens förord:

– Att boken saknar ett kapitel om smålänningarna har sin förklaring i författarens oförmåga att objektivt betrakta detta tappra folk.