Tiden läker alla sår, heter det ju. Men kanske är skogen ett bättre ordval. Åtminstone om du frågar skogsforskaren Ann Dolling, vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

Tillsammans med forskningskollegan Ylva Lundell har hon ägnat de senaste åren åt att studera om människor sjukskrivna för utbrändhet och utmattningssyndrom, återhämtar sig snabbare genom att vistas i skogen. Terapitimmar har bytts ut mot skogsbesök och resultaten har sedan jämförts med patienter som inte vistats i skogen.

– Vi har inte fått de revolutionerande resultaten som vi hoppats på. Men det vi klockrent ser är att deras sinnesstämning blir bättre, de mår bättre, de blir gladare och mer harmoniska, också över tid. Puls och blodtryck sjunker också i skogen, säger Ann Dolling.

Annons

Och på frågan om skogen faktiskt kan läka oss från utbrändhet, svarar hon utan tvekan ja – trots att hon ännu inte lyckats bevisa det.

– Jag är ganska övertygad om att det är så, även om vi inte hittat rätt verktyg för att kunna mäta det, säger hon.

Vad är det då i skogen som ger oss ett inre lugn?

– Skogen är en så avkopplande och återhämtande miljö, den ställer inga krav. Vi är egentligen skapade för att vara i en naturmiljö, vår tekniska utveckling har gått mycket fortare än utvecklingen av vår hjärna. Det som händer när vi är i skogen, är att vi bara kan vara och det är något som hjärnan känner igen – därför mår vi bra av att vara där. Att få vila alla sina sinnen i något som inte kräver något av dig, det är det som är det läkande.

Det är också där och då, som den för den sönderstressade människan så viktiga reflektionen, kan komma.

– Det vi har sett i intervjuerna efteråt är att patienterna förstår att de inte blivit friska, men att de börjat reflektera över sin framtid och hur de ska hantera den. Om vi följer upp de här patienterna om fem år, kan det mycket väl visa sig att det är fler av dem än bland dem som inte var i skogsgruppen, som kunnat återgå i arbete.

Skog på recept, får vi se det i framtiden?

– Det tror jag absolut.